veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Pienen taloyhtiön talvikunnossapito talkootyönä – mitä pitää sopia?

Pienen taloyhtiön talvikunnossapito talkootyönä – mitä pitää sopia?
23.10.2017

Lumi- ja hiekoitystyöt hoituvat pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä usein talkoovoimin. Talkootyön periaatteet ja vastuukysymykset on hyvä kerrata yhtiössä vuosittain.

Päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoilla tehdään yleensä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen. Samalla selviää, ovatko asukkaat oikeasti kiinnostuneita talkoovoimin tehtävistä lumitöistä.

”Toinen vaihtoehto on selvittää erikseen asukkaiden halukkuutta osallistua talkootöihin. Jos tarpeeksi moni asukas sitoutuu hoitamaan osuutensa, laaditaan osallistumisesta kirjalliset sitoumukset”, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Samalla on tarkistettava, että taloyhtiöllä on laaja kiinteistövakuutus, joka antaa turvaa esimerkiksi mahdollisten liukastumisvahinkojen varalta. Talkootyöläisten mahdolliset tapaturmat korvataan kiinteistövakuutuksen talkoovakuutuksesta.

Taloyhtiö vastaa pihan turvallisuudesta

Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on hoitanut talvikunnossapidon huolellisesti. ”Taloyhtiö pystyy osoittamaan huolellisuutta esimerkiksi asukkaiden kirjallisilla sitoumuksilla ja siten varmistamaan, että tarpeeksi moni osallistuu talkootyöskentelyyn.”

”Jos talvikunnossapito hoidetaan talkootyönä, osakkaita ja asukkaita täytyy myös informoida piha-alueen hoitoon liittyvästä vastuusta. Lisäksi taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on tarkkailtava, että pihatyöt tulevat hoidetuksi asianmukaisesti.”

Vastuukysymysten vuoksi talvikunnossapito talkootyönä tulee kyseeseen lähinnä pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä. ”Talkootyötä uskaltaa edelleen tehdä. Pääasia on, että talkootyö organisoidaan ja dokumentoidaan huolellisesti.”

Talkootyö on vapaaehtoista

Talkootyö taloyhtiöissä on nimensä mukaisesti talkootyötä eli vapaaehtoista. Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla.

Isompi yhtiö teettää lumiaskareet ammattilaisella

"Vähänkään isommille taloyhtiöille suosittelen, että talvikunnossapitoon liittyvät työt ostettaisiin ulkopuolisilta ammattilaisilta", Kristel Pynnönen linjaa.

Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevassa suuressa kerrostaloyhtiössä jo rakennuksen katolta putoava lumi on riski jalankulkijoille, jota huolellisenkaan isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen on vaikea ehkäistä.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

"Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa", Kristel Pynnönen sanoo.

Minna Petäinen

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.