veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Myrskyt, tuholaiset ja muut vahingot kesämökillä – näin varaudut haavereihin ja estät niitä

Myrskyt, tuholaiset ja muut vahingot kesämökillä – näin varaudut haavereihin ja estät niitä
1.6.2023

Onnistuneen kesämökkikauden varmistamiseksi voi monia asioita ennakoida ja tarkistaa etukäteen. Vakuutukset auttavat niissä tilanteissa, kun vahinko on jo tapahtunut. Moniin vahinkoihin voi varautua ja niitä voi ennaltaehkäistä riittävillä kunnossapito- ja tarkastustoimenpiteillä sekä noudattamalla suojeluohjeita. 

1. Tarkista vakuutusturva

Kesämökkejä ja niiden irtaimistoja vakuutetaan omilla kotivakuutuksillaan. Vakuutuksia on tarjolla eri laajuisina kokonaisuuksina, erilaisin sisällöin. Varmista, että mökkisi on haluamallasi tavalla vakuutettu.

Mökkirakennuksen vakuutukseen kuuluu mukaan pihapiirin pienet rakennukset ja rakennelmat, mutta suuremmille ulkorakennuksille, kuten varastolle, aitalle ja saunarakennukselle tarvitaan oma vakuutus.

”Mökki kannattaa vakuuttaa sen todellisen jälleenhankinta-arvon tai pinta-alan mukaan. Vakuutusehdoista on hyvä lukea mitä vakuutus korvaa ja mitä ei”, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntija Hanna Salo sanoo tiedotteessa.

Mökin kunnostamisen ja lisähankintojen, esimerkiksi aittojen, katettujen terassien ja paljujen myötä vakuutusturva kannattaa aika ajoin myös päivittää.

”Remontoinnin yhteydessä sattuvia mahdollisia haavereita voi ottaa huomioon henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen avulla. Jos järjestää talkoita, talkooväen voi vakuuttaa talkoovakuutuksella. Siitä korvataan talkooväelle sattuneiden tapaturmien hoitokuluja.”

2. Estä palo-, vuoto- ja murtovahinkoja

Vakuutusten ehdoissa on suojeluohjeita vahinkojen välttämiseksi. Tyypillisesti suojeluohjeet liittyvät tulipalon torjuntaan, asunnon suojeluun murto- ja varkausvahingoilta, vuotovahinkojen välttämiseen tai esimerkiksi jonkin laitteen käyttöön.

”Suojeluohjeet on hyvä kerrata, sillä jos niitä ei ole noudattanut ja vahinko on syntynyt tai jopa laajentunut, voi ohjeen huomiotta jättäminen alentaa vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrää”, Hanna Salo muistuttaa.

Palovaroitin on pakollinen ja tarpeellinen turvalaite mökeissä. Myös häkävaroitin parantaa turvallisuutta mökillä. Harkitse myös turvakameroiden tai hälytysjärjestelmän asentamista. Siitä saattaa saada myös alennusta vakuutusmaksuun.

”Hyvin usein mökkipuuhiin kuuluu myös risujen polttamista ja tuhkien tyhjentämistä. Avotulta pitää luonnollisesti valvoa hyvin ja sammuttaa huolellisesti, ja tulipesistä kerätty tuhka pitää säilyttää palamattomassa astiassa.”

Suojeluohjeita liittyy myös siihen, minkälaiseen tilaan jättää asumuksensa. ”Esimerkiksi mökiltä yli viikoksi pois lähtiessään pitää muistaa sulkea pääsulkuventtiili ja kytkeä vesipumppu pois käytöstä. Näin toimien moni vesivahinko jäisi varmasti toteutumatta”, Salo sanoo.

3. Ennakoi myrskytuhoja

Kesäisin voi ajoittain tuulla kovaa, sataa paljon ja ukkostaa. Tavallisesta sateesta tai myrskystä johtuneet vahingot eivät kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Myrskyvahinkojen osalta käytetään vahingon korvattavuuden arvioinnissa vakuutusehdoissa olevia määritelmiä esimerkiksi tuulen nopeudesta tai sademääristä. Myrskyistä aiheutuneista vahingoista kannattaa ottaa valokuvia, jotta vahingon laajuutta voi tarkemmin selvittää omalle vakuutusyhtiölleen. Myös säätietoja kannattaa ottaa talteen.

”Vahinkoja voi myös yrittää välttää kiinnittämällä huomiota lähellä asuinrakennuksia olevien puiden kuntoon ja niiden kaatumisriskiin sekä suojaamalla pihakalusteita ennen myrskyä.”

4. Estä jyrsijöiden ja muiden tuhoeläinten pääsy rakenteisiin

Hiirten, rottien ja hyönteisten aiheuttamia vahinkoja ei tyypillisesti korvata mökkivakuutuksista.

”Sen sijaan suurempien eläinten, kuten näätäeläinten ja lintujen aiheuttamat vahingot saattavat vakuutukseen kuitenkin kuulua. Vakuutusehdoissa on eroja näissäkin asioissa, joten omasta vakuutuksestaan kannattaa asia aina tarkistaa. Vahinkojen estämiseksi kannattaa vähintäänkin jyrsijöiden ja muiden eläinten mahdolliset kulkuaukot rakenteisiin verkottaa”, Salo sanoo.

Minna Petäinen 

Rahat, verot, työ & eläke, koti