veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Kotitalouden sähkölasku liki ennallaan vuonna 2020 – sähkön siirtohinta noussut reilussa vuodessa 2,5 prosenttia

Kotitalouden sähkölasku liki ennallaan vuonna 2020 – sähkön siirtohinta noussut reilussa vuodessa 2,5 prosenttia
28.1.2021

Kotitaloudet maksoivat tammikuussa 2021 sähköstään 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa. Sähkölämmittäjän lasku kasvoi reilussa vuodessa 0,6 prosenttia, Energiavirasto kertoo.

Sähkön tukkumarkkinahinnat alenivat selvästi vuonna 2020. Hyvä vesitilanne ja lisääntynyt tuulivoimatuotanto laskivat hintoja Pohjoismaissa. Suomessa hinta aleni 36 prosenttia. Lisäksi lauha vuosi vähensi sähkönkulutusta yhdeksän prosenttia.

Tukkuhintojen laskusta hyötyivät nopeimmin suoraan pörssihintaan sidotun pörssisähkösopimuksen tehneet kotitaloudet. Pörssisähkösopimus oli vuoden 2019 lopussa noin 11 prosentilla sähköyhtiöiden asiakkaista.

Myynti, siirto ja verot noin kolmannes kuluttajan sähkön hinnasta Lähde: Energiavirasto

Tukkuhintojen lasku näkyy myös toistaiseksi voimassa olevissa sähköenergian tarjoushinnoissa, jotka ovat pudonneet marraskuusta 2019 lähtien kotitalouksille 8,6 prosenttia ja sähkölämmittäjille 6,6 prosenttia. Uusien määräaikaisten sopimusten hinnat laskivat sähkölämmittäjille 5,4 prosenttia ja kotitalouksille 1,7 prosenttia. Toimitusvelvollisuushintojen lasku on ollut vähäisempää. Kotitalouksille hinnat ovat laskeneet 2,7 prosenttia ja sähkölämmittäjille vain 0,9 prosenttia.

Sähkön verolliset siirtohinnat nousivat marraskuusta 2019 lähtien kotitalouksille keskimäärin 2,5 prosenttia ja sähkölämmittäjille 2,0 prosenttia.

Yhä useampi kotitalous kilpailutti sähkösopimuksensa, vuonna 2019 sähköntoimittajaa vaihtaneiden osuus nousi Energiaviraston mukaan lähes 14 prosenttiin.

Sähköntoimittajaa vaihtaneet 2019 Lähde: Energiavirasto

Verkkoyhtiöistä runsas viidesosa, 17 yhtiötä, nosti siirtohintoja viime vuonna. Korotukset olivat 2–10 prosenttia. Siirtohintojaan laski kolme verkkoyhtiötä. 

Siirtohinnoille tulossa korotuskatto

Sähkön siirtohinnoille on tulossa kahdeksan prosentin vuotuinen korotuskatto, kun se nykyisin on 15 prosenttia.

Hallituksen torstaina antama lakiesitys leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää siirtohintojen kertakorotuksia. 

Laskentamenetelmien päivityksen jälkeen jakeluverkonhaltijoiden sallittu tuotto laskisi työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vuoden 2020 tasosta noin 40 prosenttia vuonna 2022. Jakeluyhtiöt voisivat kerätä ensi vuonna asiakkailtaan noin 350 miljoonaa euroa vähemmän jakelumaksuja kuin viime vuonna. 

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanon takaraja aiotaan jatkaa kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti