veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Kestääkö talon katto lumimyräkän? Varmista kattorakenteiden kunto

Kestääkö talon katto lumimyräkän? Varmista kattorakenteiden kunto
6.11.2018

Lumen tuloon kannattaa varautua hyvissä ajoin ja varmistaa, että talon kattorakenteet ja katon pinta ovat kunnossa. Ennakoinnista on apua myös silloin, jos keväällä lumenpudotuksen jäljiltä katolta yllättäen paljastuu vaurioita.

Runsaslumisina talvina Suomessa on romahtanut hallien kattoja lumen painosta. Etenkin tasa- ja loivakattoisten rakennusten kattorakenteet voivat olla koetuksella lumikuormien alla. Lumeen voi kuitenkin varautua etukäteen.

”Katon käyttöikä pitenee, jos sen ei tarvitse koko ajan kantaa lumikuormaa. Sen takia kannattaa varautua lumenpudotukseen”, Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju sanoo.

Teetä katselmointi ennen urakoitsijan palkkaamista

Ennen lumen tuloa on hyvä teettää kattopinnoille katselmus. Näin saa tietää, millaista lumikuormaa katto kestää. Raisa Harjun mukaan vaikkapa vain 20 sentin tiivistynyt suojalumivaippa voi olla joillekin katoille liikaa.

”Katselmus toimii erinomaisena pohjana, jos asunnon omistaja haluaa tehdä sopimuksen lumien pudottamisesta esimerkiksi urakoitsijan kanssa. Katselmuksella saadaan selville, mitä mahdollisia ongelmia katolle on edellistalvien lumienpudotusten jälkeen jäänyt, tai jos katossa on olemassa vaikkapa vanhoja reikiä”, Harju sanoo.

Harju suosittelee katon katselmointia joka toinen vuosi. Omakotikiinteistöissä asia voi hoitua kätevästi samassa yhteydessä, kun katolta puhdistetaan rännit syksyn lehdistä.

Katon katselmoinnin voi tilata esimerkiksi kuntokartoituksia tekevältä yritykseltä, jolla on kokemusta kattojen katselmoinneista. Entä voiko katselmoinnin tehdä itse?

”Osittain kyllä pärjätään kevyemmilläkin menettelyillä, jos tiedetään, mitä ollaan katsomassa. Katselmoinnissa pitäisi osata kiinnittää huomiota riskipaikkoihin, kuten läpivientikohtiin, ja niitä pitäisi osata katsoa ammattilaisen silmin. Lisäksi aina kun mennään katolle, pitää huolehtia henkilöturvallisuudesta”, Harju muistuttaa.

Sovi lumen pudotuksesta kirjallisella sopimuksella

Lumien ja jään pudotukseen kannattaa palkata urakoitsija, jolla on kokemusta lumenpudotuksesta.

”Asiansa osaava yritys tekee lumenpudotustyöt huolellisesti rakenteita rikkomatta ja ottaa huomioon henkilöturvallisuuden – niin ulkopuolisten kuin oman henkilökuntansakin osalta”, Raisa Harju sanoo.

Urakoitsijan kanssa kannattaa solmia kirjallinen sopimus ennen töiden aloittamista. Sopimuksessa on hyvä sopia pelisäännöt sekä määritellä esimerkiksi se, kuka korvaa, jos lumenpudotuksesta aiheutuu vahinkoa tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle. 

Muistilista lumenpudotukseen kiinteistössä

- Tee tai teetä kattopinnoille katselmus ennen lumen tuloa.
- Korjaa tarvittaessa kattorakenteita tai pintoja, jotta katto kestää lumen tulon.
- Jos tulee runsasluminen talvi, tilaa lumenpudotus asiantuntevalta yritykseltä.
- Sovi urakoitsijan kanssa kirjallisesti mm. korvausvastuista, pudotusalueen rajaamisesta sekä siitä, kuka hoitaa jalkakäytävien puhdistamisen lumesta työn jälkeen.
- Jos epäilet, että katto vaurioitui lumenpudotuksen yhteydessä, tilaa tarvittaessa puolueeton asiantuntijalausunto katon vaurioista tavarantarkastajalta.

Etenkin kaupungeissa tärkeää on sopia myös siitä, että lumenpudotusalue rajataan selvästi, jotta jalankulkijoille tai autoille ei aiheudu vaaraa. Lisäksi kannattaa sopia esimerkiksi siitä, kuka hoitaa jalankulkureittien puhdistamisen lumenpudotuksen jälkeen.

Entä, jos katto vaurioituu lumen poistosta?

Mitä sitten pitää tehdä, jos keväällä lumen sulettua osoittautuu, että katon pinta on vaurioitunut lumenpudotuksen seurauksena?

Jos urakoitsija kiistää, että katon vaurioituminen johtuu nimenomaan lumenpudotuksesta, Raisa Harju kehottaa ottamaan yhteyttä Keskuskauppakamarin hyväksymään HTT-tavarantarkastajaan.

”Tavarantarkastajalta saa puolueettoman näkemyksen, jonka avulla asiaan voi löytyä sopuratkaisu. Monesti katon vaurioista pystyy arvioimaan, ovatko ne syntyneet pitkän ajan kuluessa vai vaikuttaako siltä, että ne ovat aika lailla tuoreita”, Harju sanoo.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan jopa puolet tavarantarkastuksen tilanneista on saanut riitansa ratkaistua tavarantarkastuskertomuksen avulla, eikä asiassa ole tarvinnut edetä esimerkiksi oikeuteen.

Outi Airaksinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.