veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Kaivo kuntoon – saako huolto- ja kunnostustyöstä kotitalousvähennyksen?

Kaivo kuntoon – saako huolto- ja kunnostustyöstä kotitalousvähennyksen?
17.12.2018

Kuivan kesän jälkeen pohjavedet ovat matalalla, ja omakotitalomme pihassa olevassa kaivossa vesi on vähissä. Aion ostaa ennakkoperintärekisteriin merkityltä kuljetusalan yritykseltä palvelun, jossa säiliöautolla tuodaan kaivoomme vettä. Saako vedenkuljetuksesta ja kaivon täyttämisestä vedellä kotitalousvähennyksen?

Harkitsen nyt myös kaivon kunnostusta, jolloin kaivoa mm. syvennettäisiin. Saanko tehdä kunnostustyöstä kotitalousvähennyksen? 

Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa:

Veden kuljetuksesta kaivollenne ei saa vähennystä ja samoin lienee kaivon täyttämisestä vedellä, mutta kaivon syventämisestä ja muusta kunnostuksesta saa kotitalousvähennyksen. 

Tiedossani ei ole tapausta, jossa verottaja olisi hyväksynyt tai hylännyt kotitalousvähennyksen veden kuljettamisesta kaivolle ja kaivon täyttämisestä maksetuista kuluista. Verohallinnon ohjeen mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavana kotitaloustyönä ei pidetä esimerkiksi kuljetuspalveluita, jätteiden kuljetusta, likakaivon tyhjennystä eikä muuttopalveluja. Kuljetuspalvelut tapahtuvat suurimmaksi osaksi muualla kuin verovelvollisen käyttämässä asunnossa, vapaa-ajan asunnossa tai näiden piha-alueella. 

Vesikaivon täyttäminen vedellä voidaan tulkita käänteiseksi toimenpiteeksi likakaivon tyhjennykselle, joten arvelen, ettei verottaja hyväksy vesikaivon vedellä täyttämisen kuluja kotitalousvähennyksen perusteeksi miltään osin. 

Vähennyskelpoista asunnon kunnossapitotyötä on varsinaiseen rakennukseen kohdistuvien töiden lisäksi omakotitalossa ja vapaa-ajan asunnossa piha-alueella tehtävät korjaus- ja perusparannustyöt. 

Piha-alueella tarkoitetaan yleensä tonttia. Piha-alueena voidaan haja-asutusalueella pitää rakennusta ympäröivää enintään 10 000 neliömetrin suuruista aluetta. Tämä haja-asutusalueella piha-alueeksi katsottava alue käy monesti parhaiten ilmi tätä asuntoa ympäröivästä rakennuspaikan suuruisesta alueesta. 

Myös pora- tai muun kaivon rakentaminen voidaan rinnastaa asunnon perusparannustyöhön. Niinpä voit saada kaivosi syventämisen ja muun kunnostuksen kuluista kotitalousvähennystä. 

KOTITALOUSVÄHENNYS: Enimmäismäärä on 2 400 euroa

Rahat, verot, työ & eläke, koti