veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Ennuste: Vuokrissa nousupaineita, asuntohintojen nousu rauhoittuu

Ennuste: Vuokrissa nousupaineita, asuntohintojen nousu rauhoittuu
19.8.2021

Asumisen kulut kasvavat vuosina 2021‒2023 keskimäärin pari prosenttia. Sekä osakehuoneistojen että omakotitalojen hintojen ennustetaan nousevan, mutta maltillisemmin kuin viime vuonna. Vuokrien nousu nopeutuu, kun vuokra-asuntojen kysyntä elpyy. Epävarmuus on kuitenkin yhä suurta: paljon riippuu siitä, milloin koronapandemian rajoitteista päästään ja mitä muutoksia asumisessa ehkä pandemian seurauksena tapahtuu.

Asumismenot vievät lähivuosina enimmillään lähes kolmanneksen kotitalouden nettotuloista. Useimmilla kotitalouksilla osuus jää kuitenkin pienemmäksi, ja asumiseen kuluu keskimäärin noin viidennes tuloista.

Tämä selviää Pellervon taloustutkimus PTT:n, Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton asumismenotutkimuksesta. Tutkimuksessa on ennuste asumismenojen kehityksestä vuosina 2021-2023.

Tutkimuksen mukaan tuloihinsa nähden suurimpia asumismenoja maksavat keskituloiset, perheettömät kerrostaloasujat, asuivatpa he sitten omistus- tai vuokra-asunnossa.

Tutkimuksessa asumismenoihin on laskettu mukaan myös omistusasujien lainanhoitomenot lainanlyhennyksineen.

”Korkotaso on matala vielä pitkään. Jos talouskasvu nopeutuu odotettua enemmän, korkoihin voi tulla nousupainetta. Korot pysynevät silti maltillisina”, arvioi asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen PTT:stä.

Matalat korot hillitsevät omistusasujien asumismenojen kasvua.

Toisaalta esimerkiksi lämmitysmuoto vaikuttaa asumismenoihin erityisen paljon osalla kuluttajista.  Öljyn hinta on kivunnut koronakuopastaan, ja öljylämmitteisissä taloissa asumismenojen ennustetaankin kasvavan selvästi muita enemmän. 

Vuokratason kehitys riippuu talouden avautumisesta

Tutkimuksessa ennustetaan vuokrien nousun taas ripeytyvän, kun vuokra-asuntojen kysyntä palautuu pandemian hellittäessä.

”Sillä, miten nopeasti taloutta pystytään pandemiarajoituksista avaamaan, on hyvin suuri merkitys vuokra-asuntojen kysynnälle ja vuokratason kehitykselle. Epävarmuutta on vielä paljon. Pidemmällä aikavälillä uskomme joka tapauksessa vuokrien nousevan”, Peetu Keskinen sanoo.

Vuosina 2021‒2023 vuokra-asujien asumismenojen kasvun ennustetaan kuitenkin jäävän keskimäärin pienemmäksi kuin omistusasujien.

Miten halutaan asua pandemian jälkeen?

Koronapandemia on näkynyt sekä vuokramarkkinoilla että asuntokaupassa. Omakotitalojen, rivitaloasuntojen ja tilavien kerrostaloasuntojen kysyntä on kasvanut poikkeuksellisella tavalla. Kasvukeskusten ympäristökunnatkin ovat taas kiinnostaneet yhä useampia asunnonetsijöitä. Muuttuuko tilanne, kun pandemiasta päästään?

”Kaupungistuminen ei ole pysähtynyt eivätkä keskusta-alueet ole menettäneet vetovoimaansa. Sijainti on asuntomarkkinoilla edelleen tärkeä tekijä. Pandemia-aikana sen painoarvo on kuitenkin laskenut ja asunnon koon merkitys kasvanut”, Peetu Keskinen sanoo.

”On kiinnostavaa nähdä, jatkuvatko korona-ajan trendit pandemian jälkeen. Asuntojen hinnat todennäköisesti nousevat kasvukeskuksissa myös tulevaisuudessa, mutta etätyöstä saattaa lähteä liikkeelle muutosvoimia, jotka tuovat asuntomarkkinoille lisää sävyjä. Voittajia voivat olla esimerkiksi hyvien liikenneyhteyksien varrella olevat kehyskunnat.”

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti