veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Energian kallistuminen turvottaa taloyhtiön budjettia

Energian kallistuminen turvottaa taloyhtiön budjettia
22.2.2019

Monen taloyhtiön kulut kasvavat tänä vuonna etenkin sähkön ja lämmön kallistumisen vuoksi. Helsingissä kaukolämmön kallistuminen voi tuoda jopa usean prosentin nousupaineen hoitovastikkeeseen.

Lämmitys nielee keskimäärin jopa yli viidenneksen taloyhtiön kiinteistönhoitokuluista. Kun taloyhtiö laatii tälle vuodelle taloussuunnitelmiaan, on tärkeää pyrkiä arvioimaan lämmityskulut realistisesti.

Kiinteistöliitto muistuttaa, että viime vuonna lämmitystarve oli Suomessa keskimäärin 7–9 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa pienempi. On siis varauduttava siihen, että tänä vuonna lämmityskustannukset saattavat kasvaa viimevuotisesta reilustikin.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämmitystarve oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pohjoisessa poikkeama pitkän ajan keskiarvosta oli suurempi kuin muualla maassa.

Kuluja kasvattaa myös polttoaineveron korotus vuodelle 2019. Korotus kohdistuu lähinnä öljyyn, kivihiileen, maakaasuun ja turpeeseen. ”Niitä käyttäville pelkästään veromuutos voi merkitä enimmillään kolme prosentin korotusta energian hintaan”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo.

Helsingissä kaukolämpö on kallistunut vauhdikkaasti. ”Jo viime vuonna hinnat nousivat kaksinumeroisin prosentein”, Jukka Kero kertoo. Reippaisiin korotuksiin lienee syytä varautua tänäkin vuonna.

Kaukolämmön hinnassa on nousupaineita myös muun muassa Turussa, Tampereella, Espoossa ja Vaasassa. Paineet ovat hyvin paikkakuntakohtaisia riippuen siitä, mitä energiaa paikalliset lämpöyhtiöt käyttävät.

Taloyhtiöiden on syytä budjetoida hieman viimevuotista enemmän myös sähköön, vaikka sähkön verotukseen ei tiettävästi ole luvassa muutoksia. Viime vuonna sähkön markkinahinnat sekä siirtohinnat nousivat kuitenkin Kiinteistöliiton seurannan mukaan keskimäärin reippaasti.

Vesimaksuihin Kiinteistöliitto odottaa keskimäärin ehkä hieman viimevuotista enemmän nousua. Paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria.

Uutuus on hulevesimaksu, joka on tulossa käyttöön joillakin paikkakunnilla. Hulevesimaksun käyttöönoton vuoksi jäteveden hintaa on saatettu laskea, mutta kokonaiskustannukset saattavat silti muuttua.

Tontin verotusarvosta iso lasku joillekin

Yleinen kiinteistöveroprosentti tai vakituisen asuinrakennuksen tai muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nousi tämän vuoden alusta 34:ssä Manner-Suomen kunnassa ja laski kuudessa kunnassa. Kiinteistöveroa kiristävät muun muassa Tampere, Lappeenranta, Imatra ja Harjavalta.

Huomattavasti kiinteistöveroprosentin nousua kovempi korotus voi kuitenkin olla edessä niillä vanhoilla taloyhtiöillä, joita koskee korkeimman hallinto-oikeuden viimekeväinen päätös tontin verotusarvon laskemisesta. Päätöksen mukaan maapohjan verotusarvo tulee laskea toteutuneen rakennusoikeuden mukaan, kun tähän asti laskennassa on käytetty sitä rakennusoikeutta, joka asemakaavan mukaan tontilla on.

Joillakin taloyhtiöillä rakennukset ovat huomattavasti suurempia kuin tontille kaavassa merkitty rakennusoikeus. Jos ero on iso, maksettava kiinteistövero voi nousta jopa moninkertaiseksi aiempaan nähden.

Siitä ei ole tarkkaa tietoa, miten paljon on taloyhtiöitä, joita korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskee. ”Niitä voi olla tuhansia. Suurin osa lienee Helsingissä, Turussa ja Tampereella, mutta esimerkiksi Raumallakin niitä on”, Jukka Kero kertoo.

Valtaosaa taloyhtiöistä asia ei koske. Jos kiinteistö kuitenkin on sentyyppinen, että verotusarvon laskentatavan muutoksella voisi kuvitella olevan merkitystä, asia kannattaa tarkistaa ja varata yhtiön budjettiin rahaa veron maksamiseen. Viimevuotisesta kiinteistöveropäätöksestä näkee, mitä rakennusoikeutta maapohjan verotusarvon laskennassa on käytetty.

Keskimäärin parin prosentin paine

Hoitokulujen nousupaineet vaihtelevat erittäin paljon paikkakunnittain ja taloyhtiöittäin. Kiinteistöliitto on kuitenkin laskenut karkean arvion, jonka mukaan kuluihin ja siten hoitovastikkeeseen on tänä vuonna odotettavissa keskimäärin 2–2,5 prosentin nousu.

”Helsingissä nousua voi tulla tuplaten”, Jukka Kero huomauttaa. Ja jos taloyhtiötä koskee korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jolla tontin verotusarvon laskenta muuttuu, yhtiön hoitokulut saattavat nousta yli kymmenenkin prosenttia.

Vaikka osassa paikkakuntia energia ajaa yhtiöiden hoitokuluja ylös, kulujen nousua puolestaan hillitsee työvoimakustannusten maltillinen nousu.

Ulla Simola

Rahat, verot, työ & eläke, koti