veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Avolesken asuminen turvattava testamentilla – aina sekään ei riitä

Avolesken asuminen turvattava testamentilla – aina sekään ei riitä
4.6.2019

Avopuolison kuollessa laki on avoleskeä kohtaan raaka. Avolesken asumisoikeus pitää turvata testamentilla, eikä sekään välttämättä auta, mikäli testamentin tekijällä on lapsia. 

”Avopuolison kuolemaan varautumiseen on joitakin keinoja, joista paras on testamentti”, toteaa Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi Tero Hämeenaho.

Mikäli avoparilla on yhteisiä lapsia tai testamentin tehneellä puolisolla on lapsia aiemmista suhteista, testamentilla voi määrätä avopuolisolle vain puolet omaisuudestaan. Toinen puolisko kuuluu rintaperillisille, jos he sitä vaativat. Jos asunto on ainoa perintö, avoleskellä ei ole tässäkään tapauksessa oikeutta jäädä asumaan yhteiseen asuntoon ilman lasten suostumusta. 

”Yleensä pyritään välttämään tilannetta, jossa avoleski asuisi vainajan sukulaisten omistamassa asunnossa. Joissakin tilanteissa kannattaa silti miettiä, olisiko avopuolisolle järkevämpää määrätä testamentissa vain asunnon hallintaoikeus. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, jos avoleski on jo iäkäs ja suhteet perinnön jättäjän rintaperillisiin ovat hyvät”, neuvoo Hämeenaho.

Avioliitossa leskellä on lakiin perustuva oikeus jäädä asumaan puolisoiden viimeiseen yhteiseen kotiin. Avioleskellä on oikeus käyttää myös yhteisen kodin irtaimistoa.

Veroetuja avio- ja avoliitossa,  jossa on yhteisiä lapsia

  • Perintö- ja lahjaverotuksessa  puoliso kuuluu edullisempaan veroluokkaan.
  • Alle 110 000 euron perintö on puolisolle veroton.
  • Aviopuolisoiden omaisuus tasataan (mikäli ei ole avioehtoa) eikä tästä seuraa perintö- tai lahjaveroja.
  • Puolisolle otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voi vähentää verotuksessa.

Verohaittoja avoliitossa,  jossa ei ole yhteisiä lapsia:

  • Perintö- ja lahjaverotuksessa  puoliso kuuluu kallimpaan veroluokkaan.
  • Avopuolisolla ei ole oikeutta 90 000 euron puolisovähennykseen perintöverotuksessa.
  • Avopuolisoiden omaisuutta ei tasata, joten omaisuutta ei voi saada tasinkona verottomasti.

Katri Isotalo

AVOLIITTO VAI AVIOLIITTO Lue toukokuun Taloustaidosta artikkeli Turvaa puolisolle ilman häävalssia. Voit lukea jutun Taloustaidon näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

Avopareja lähes neljännes perheistä

Tilastokeskuksen mukaan avopariperheiden osuus kaikista perheistä on vajaa neljännes.  Lapsettomien avoparien osuus on noin 15 prosenttia kaikista perheistä. Avopareja, joilla on lapsia, on vajaa kymmenes kaikista perheistä.

Väestöliiton tutkimukset kertovat, että myös yhteisessä osoitteessa elävien 50–60-vuotiaiden parisuhteesta noin joka viides on avoliitto. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä avoliittoja on selvästi vähemmän. 50- ja 60-vuotiaat solmivat silti ensimmäisiä avioliittoja nykyään selvästi useammin kuin aikaisemmin.

Tutkimuksesta ei selviä, onko kyse siitä, että pitkästä avoliitosta tehdään avioliitto vai ovatko naimisiin päätyneet sinkkuja tai eronneita.  Aivan viime vuosina kypsällä iällä solmittujen avioliittojen lisääntyminen on kuitenkin tasaantunut.

Rahat, verot, työ & eläke, koti