veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Autotallista voittoa, asunnosta tappiota – voiko asuntokaupan tappion vähentää autotalliosakkeen voitosta?

Autotallista voittoa, asunnosta tappiota – voiko asuntokaupan tappion vähentää autotalliosakkeen voitosta?
21.11.2022

Leskiäitini ja isäni jakamaton kuolinpesä omistivat yhdessä asunto-osakehuoneiston ja autotalliosakkeen (50 % / 50 %). Asunto oli koko omistusajan vuokrattuna. 

Molemmat osakkeet myytiin samaan aikaan samalle ostajalle. Asunto-osakkeesta syntyi luovutustappiota ja autotalliosakkeesta tuli voittoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan autotalliosakkeen sai myydä erikseen. 

Voiko autotalliosakkeen myyntivoitosta vähentää asunto-osakkeen myyntitappion?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutustappio vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista.  Jos niitä ei ole, tappio vähennetään muista pääomatuloista.

Kun tässä tapauksessa autotalliosakkeesta tulee voittoa, siitä vähennetään asuinhuoneiston osakkeiden myynnistä aiheutunut luovutustappio. Puolet luovutusvoitosta ja -tappiosta käsitellään lesken omassa verotuksessa ja toinen puoli kuolinpesän verotuksessa.

Jos luovutustappiota jää vähentämättä, eli pääomatuloja ei ole riittävästi myynnin verovuonna, vähentämättä jäänyt luovutustappio vähennetään seuraavan viiden vuoden aikana pääomatuloista, jos niitä on. 

On hyvä myös muistaa, että kuolinpesän luovutustappiot eivät siirry perillisille perinnönjaossa, jos niitä ei ole pystytty vähentämään kokonaan kuolinpesän verotuksessa.

Jos sen sijaan ennen kauppoja tehtäisiin perinnönjako, mahdolliset voitot tai tappiot vahvistettaisiin leskelle ja perillisille, jolloin esimerkiksi perillinen voisi hyödyntää tappioita henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti