veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Miten lääkejätettä voisi vähentää?

Miten lääkejätettä voisi vähentää?
9.5.2016

Apteekkariliitto teki äskettäin jäsenapteekeissaan selvityksen, jossa apteekit arvioivat kahden viikon aikana alkuperäisissä pakkauksissaan palautettujen lääkkeiden määrän, rahallisen arvon sekä sairausvakuutusjärjestelmässä syntyvän kustannuksen yhteiskunnalle.

Vesa Kujala

Mitä selvityksessä ilmeni, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala?

”Siinä ilmeni, että merkittäviä määriä lääkkeitä palautetaan apteekkeihin lääkejätteenä vuosittain.

Suomalaisilta jää käyttämättä apteekista hankittuja lääkkeitä jopa 95-125 miljoonan euron arvosta. Summa vastaa noin 3-4 prosenttia koko Suomen reseptilääkemyynnistä.

Sairausvakuutuksesta maksettavan lääkekorvauksen osuus reseptilääkkeistä on keskimäärin 66 prosenttia. Näin ollen yhteiskunnan osuus käyttämättömäksi jäävien lääkkeiden kustannuksesta on noin 63-83 miljoonaa euroa vuosittain.” 

Miksi lääke yleensä jää käyttämättä?

”Siihen on monia syitä. Yksi syy on, että on aloitettu jonkin lääkkeen käyttö ja sitten se ei ole sopinutkaan käyttäjälleen tai sairaus on vaatinut muuntyyppistä hoitoa. Siksi lääkkeen käyttö on keskeytetty.

Lääkityksen aloitus näyttää olevan iso syy lääkejätteeseen. Suomessa on aika tavallista, että otetaan heti kolmen kuukauden lääkitys kerrallaan. Näin saatetaan tehdä myös, kun aloitellaan uuden lääkkeen käyttöä. Jos lääke ei sitten sovikaan, saattaa jäädä jopa yli kahden kuukauden lääkkeet käyttämättä.” 

Mitä keinoja olisi lääkejätteen vähentämiseksi?

”Pienten pakkausten käyttöä pitäisi pystyä lisäämään.

Lääkäri voisi reseptiä määrätessään kirjoittaa ensiksi pienemmän pakkauksen ja jo varalle isomman. Myös apteekeissa pystyttäisiin alkuun toimittamaan pientä pakkausta.

Onkin keskusteltu siitä, että reseptiin tehtäisiin lääkkeen aloituksesta kertova merkintä, joka apteekissakin heti näyttäisi, että nyt on kysymyksessä uusi lääke asiakkaalle. Tuolloin apteekissa olisi hyvä asiakkaan kanssa keskustella, aloitettaisiinko pienellä paketilla, jotta nähtäisiin, sopiiko ja toimiiko lääke.

Kalliimpia lääkkeitä voisi ostaa korvattuna vain pienissä erissä. Jos kolmen kuukauden lääkkeet maksavat yli 1 000 euroa, olisi perusteltua siirtyä kuukauden toimitusmäärään.

Nollaan lääkejätteen määrää ei varmasti saada. Jos potilasasiakas menehtyy, helposti häneltä jää lääkkeitä käyttämättä. Myös hoivakodeista lääkkeitä saattaa palautua joskus isojakin määriä.”

Riitta Rimmi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti