veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verotus verkkoon ja palautuksilla kesälomalle

Verotus verkkoon ja palautuksilla kesälomalle
28.3.2018

Vuoden 2018 veroilmoituksen voi hoitaa kokonaan ilman paperia, kun verottajan Omavero-palvelu avautuu henkilöasiakkaille.  Samalla muuttuu moni muukin verotukseen liittyvä asia. 

”Onko totta, että Suomessa veroilmoituksen voi kuitata pelkällä allekirjoituksella”, kertoo Verohallinnon Sanna Kuuri ulkomaisten kollegoidensa ihmettelevän. ”Vastaan siihen, että useimpien ei tarvitse edes allekirjoittaa”, Kuuri nauraa.

”Meidän tavoitteemme on saada verotus sujumaan mahdollisimman jouhevasti ja taloudellisesti, ja siinä sähköinen asiointi on ylivoimaista”, sanoo Sanna Kuuri Verohallinnosta.

Vuonna 2017 suurin osa suomalaisista – 3,5 miljoonaa veronmaksajaa – ei tehnyt muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseensa eli selvisi verotuksesta ilman allekirjoitusta.

Siihen, että verottaja toimittaa veronmaksajalle esitäytetyn veroilmoituksen, ei ole tulossa muutoksia. Moneen muuhun henkilöverotukseen liittyvään asiaan sen sijaan on.

Suurin muutos lähivuosina on Verohallinnon sähköisten palveluiden siirtyminen vaiheittain yhteen osoitteeseen, palveluun nimeltä Omavero. Myös veroilmoituksen täydentäminen ja korjaaminen sekä veronpalautusten maksuaika muuttuvat. 

Pistemäiset palvelut yhteen osoitteeseen

Ne, jotka joutuivat korjaamaan viime verotuksessa tilinumeroaan, ovat kenties jo tutustuneet Verohallinnon uuteen Omavero-palveluun. Kovin paljon muuta siellä ei henkilökohtaisessa verotuksessa vielä voikaan tehdä, mutta jo marraskuussa Omaveron pitäisi korvata kymmenkunta Verohallinnon sähköistä palvelua.

Veronmaksajalle tämä tarkoittaa, että hän voi hoitaa lähes kaikki verotukseen liittyvät asiat yhdessä verkko-osoitteessa sen sijaan, että esimerkiksi verokorttimuutoksia ja veroilmoituksen korjaamista varten pitäisi kirjautua aina uuteen palveluun, kuten vielä toistaiseksi on tehtävä.  

Omaverossa voi tällä hetkellä tehdä tilinumeromuutoksen lisäksi ilmoituksen ja maksun lahjaverosta, maksujärjestelypyynnön lahja- tai perintöverosta ja tilata verovelkatodistuksen.

Ne yritys- ja yhteisöasiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää tietoja suoraan taloushallinnon järjestelmistään, hoitavat jo nyt kaikki veroasiansa Omaverossa.

”Henkilöverotuksessa palvelu aloitettiin hieman kokeiluluontoisesti lahjaverolla, koska se on meidän kannaltamme pienehkö, helppo vero, joka ei kosketa suurta määrää verovelvollisia”, kertoo Omaveron palveluomistaja Sanna Kuuri Verohallinnosta. 

Paljon muutoksia marraskuussa

Tämän vuoden marraskuusta alkaen Omavero korvaa jo monta erillistä verottajan palvelua. Esimerkiksi Verokortti verkossa -palvelu sulkeutuu tuolloin. Omavero-palvelussa voi siis hakea muutosta verokorttiin, tehdä oikaisuvaatimuksia ja vastata verottajan tekemiin selvityspyyntöihin.

Omaveroon kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämällä sähköisellä varmenteella. 

Verot voi marraskuusta lähtien myös maksaa Omaverossa, mutta vaihtoehtoisesti ne voi maksaa verkkopankissa, kuten tähänkin asti.

Marraskuun ensimmäisen päivän jälkeen Omavero ei siis ole vaihtoehtoinen palvelu nykyisille verkkopalveluille, vaan siellä hoidetaan suurin osa henkilöverotuksen asioista. Kiinteistö- ja varainsiirtoverot ovat tulossa Omaveroon vuonna 2019. 

Suurimmalle osalle suomalaisista Verohallinnon sähköisten palveluiden muutos ei liene iso asia. Jo nyt esimerkiksi verokorttimuutoksista tehdään 54 prosenttia verkossa. Toisaalta lähes puolet käyttää tähän yhä puhelinta.  

”Mieluummin sairaaloita kuin verotoimistoja”

Veroilmoitusta voi täydentää ja korjata jatkossakin paperilla, mutta se ei selvästikään ole verottajan toive. Muutokset tehdään ensi vuonna jokainen erilliselle lomakkeelle eikä enää suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Veroilmoituksen täytyy myös olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseen merkittynä palautuspäivänä tai myöhästymisestä voi joutua maksamaan 50 euron lisämaksun. Postileiman päivämäärä ei enää riitä.

”Meidän tavoitteemme on saada verotus sujumaan mahdollisimman jouhevasti ja taloudellisesti, ja siinä sähköinen asiointi on ylivoimaista”, Sanna Kuuri perustelee. ”Itse ajattelen, että joka niemessä ja notkossa ei tarvitse olla omaa verotoimistoa vaan mieluummin vaikkapa terveydenhuollon palveluja.”

Järjestelmäuudistuksen ajoituksen taustalla on monta tekijää. Monet verohallinnon ohjelmistot olivat Kuurin mukaan tulossa tiensä päähän, joten uudistuksia olisi ollut joka tapauksessa edessä. Niskaan hönkii myös valtiovarainministeriön asettama tavoite paperipostista luopumisesta. 

Ammatinharjoittajan annettava uusi valtuutus

Marraskuun alussa verotukseen on tulossa muitakin muutoksia. Niistä merkittävimpiä on henkilökohtaisen ennakkoveron maksaminen.

Ennakkoveroa maksetaan tyypillisesti yritystoiminnasta ja pääomatulosta, esimerkiksi vuokratulosta tai myyntivoitosta. Nämä ennakkoveromuutokset koskevat myös metsä- ja maataloudenharjoittajia, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtymän osakkaita.

Uutta on, että sekä ennakkoveroa että ennakkoveron muutosta voi hakea aiempaa pidempään, aina verotuksen päättymiseen asti. Muutosta voi hakea Omaverossa tai paperilomakkeella.

Jos vuoden mittaan maksetut verot eivät riitä, niitä on mahdollista täydentää maksamalla lisäennakkoa. Lisäennakkoa voi maksaa Omaverossa tai paperilomakkeella oman verotuksen päättymiseen asti. Koroilta välttyy, jos lisäennakon maksaa viimeistään verovuotta seuraavan tammikuun aikana, ja huojennetulla viivästyskorolla selviää helmikuun alusta oman verotuksen päättymiseen asti.

Verkkopalveluiden käytön valtuutuksiin on tulossa muutoksia, jotka koskevat erityisesti ammatinharjoittajia. Koska ammatinharjoittajan verotus kuuluu henkilöverotukseen, ammatinharjoittajan on annettava valtuutus kirjanpitäjälleen Omaveron käytöstä.

”Uusi valtuus tarvitaan, koska Omaverossa näkyvät myös ammatinharjoittajan henkilökohtaiseen verotukseen, eivät pelkästään yritystoimintaan, liittyvät asiat”, Sanna Kuuri selventää.

Uutta on, että kuka tahansa voi valtuuttaa toisen henkilön, esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa, hoitamaan veroasioitaan Omaverossa. Valtuuttamiseen käytetään henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai Väestörekisterikeskuksen myöntämää sähköistä varmennetta.

Myös yrittäjien Katso-valtuutukset loppuvat, ja yrittäjän on muutettava Omaveroa koskevat valtuutukset Suomi.fi-valtuutuksiksi. 

Paperiton veroilmoitus häämöttää jo

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2017 vielä kotiinsa, ja jos tiedot ovat kunnossa, mitään ei tarvitse tehdä. Veroilmoitusta voi korjata tai täydentää Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai paperilla 8.5. tai 15.5. asti.

Keväällä 2019 verohallinto lähettää edelleen esitäytetyn veroilmoituksen paperilla kotiin, mutta jos korjattavaa tai täydennettävää löytyy, täydennykset kannattaa tehdä Omaverossa. Omaverosta voi myös tarkastella vuoden 2018 verotuspäätöstään eli katsoa muun muassa veronpalautuksen ja jäännösveron määrät.

Paperiversiosta pääsee halutessaan kokonaan eroon ottamalla käyttöön Väestörekisterikeskuksen suomi.fi-viestipalvelun. Jos ottaa suomi.fi-viestit -palvelun käyttöön, Verohallinto ei enää toimita veropostia paperisena, vaan tiedot toimitetaan Omaveroon. Suomi.fi-palvelusta saa tällöin erillisen muistutuksen esimerkiksi sähköpostiinsa Omaveroon saapuneesta tiedosta.

Verohallinnon tavoitteena on ottaa Suomi.fi-palvelu käyttöön 1.11.2018. 

Monta työtä, mutta vain yksi veroprosentti

Tällä hetkellä käytössä olevista pää- ja sivutoimen verokorteista luovutaan vuoden 2019 alussa, ja kaikista työsuhteista pidätetään vero saman prosentin mukaan.

Näinhän tilanne on tähänkin asti lopullisessa verotuksessa ollut, mutta moni on silti mieltänyt maksavansa sivutuloista enemmän veroja kuin varsinaisesta ”päivätyöstään”. Vuonna 2019 tuloverotukseen riittää siis yksi verokortti työnantajien lukumäärästä riippumatta.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa työnantajalle alkuperäisenä, vaan kopio riittää. Verohallinto lähettää verokortin pyydettäessä suoraan työnantajalle.

Tilanteessa, jossa henkilöllä on vain yksi työnantaja, mikään ei tältä osin muutu. Jos tulot menevät yli vuosittaisen tulorajan, työnantaja pidättää loppuvuoden tuloista enemmän veroja. Jos verotettavaa tuloa näyttää kertyvän ennakoitua vähemmän, verokortin prosenttiin voi hakea muutosta Omaverossa.

Tilanteessa, jossa työntekijällä on monta työnantajaa yhtä aikaa tai limittäin, tarvitaan oma-aloitteista seurantaa. Siinä Omavero tuo huomattavan avun, sillä sieltä näkee koko vuoden tienestit, eikä eri työnantajilta kertyneitä tuloja tarvitse ynnätä palkkakuiteilta tai tiliotteista. Tämän mahdollistaa ensi vuoden alussa käyttöön otettava valtakunnallinen tulorekisteri, josta omat tulonsa näkee reaaliaikaisesti. Vuoden 2020 alusta lähtien tulorekisteristä näkee myös maksetut etuudet, kuten eläkkeet tai kotihoidontuen.

Mikäli tulot näyttävät menevän yli tai jäävän ali tai veroprosentti muuttuu vaikkapa vähennysten vuoksi, muutosverokortin voi tilata verkosta. Se täytyy toimittaa kaikille työnantajille. 

Veronpalautukset käyttöön jo kesäksi

Myös verotuksen jaksotus muuttuu. Veronpalautuksilla ei ehkä jatkossa ostetakaan joululahjoja, vaan ne voi ehkä käyttää jo kesälomaan.

Verovuodesta 2018 lähtien verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Se tarkoittaa, että jäännösverot lankeavat maksettavaksi elokuun ja helmikuun välillä ja veronpalautukset kilahtavat kukkaroon elokuun ja joulukuun välissä.

Maksupäivä ja eräpäivät ovat nähtävissä verotuspäätöksessä, ja niihin vaikuttavat sekä omat että puolison veroilmoitukseen tekemät muutokset.

”Suurimmalla osalla maksu- ja palautuspäivät aikaistuvat nykyisestä huomattavasti”, arvioi Kuuri.

Omavero ja samaan aikaan toteuttavat veronmaksuun liittyvät uudistukset muodostavat yhdessä Verohallinnon suurimman tämänhetkisen kehityshankkeen, joka aloitettiin jo vuonna 2013. Siinä yhdellä tietojärjestelmällä korvataan vaiheittain 70 vanhaa verotusjärjestelmää.

Palveluiden sähköistäminen on osa valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita lopettaa hallinnon paperipostin käyttö lähes kokonaan vuoteen 2020 mennessä.

2018 

KEVÄT: VEROILMOITUS SÄILYY ENNALLAAN

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2017 postissa kotiinsa. Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään.

MARRASKUU: HENKILÖVEROTUKSEN ASIOINTI SIIRTYY OMAVEROON

Verokorttimuutokset ja esimerkiksi oikaisuvaatimukset tehdään Omaverossa.

Ammatinharjoittajien on annettava suomi.fi-valtuudet marraskuun alkuun mennessä, mikäli he haluavat antaa kirjanpitäjälleen pääsyn Omaveroon.

2019 

KEVÄT: VEROILMOITUS MUUTTUU

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2018 postissa kotiinsa, mikäli eivät ole ottaneet käyttöönsä suomi.fi-viestejä. Veroilmoitusta korjataan ja täydennetään Omaverossa tai erillisillä paperilomakkeilla.

Myös veroilmoituksen ulkonäkö muuttuu.

Vuoden 2018 veronpalautusten ja jäännösverojen maksupäivät muuttuvat.

Katri Isotalo 

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.