veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verokertymä kutistui viime vuonna 2,2 prosenttia

Verokertymä kutistui viime vuonna 2,2 prosenttia
15.3.2021

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä pieneni 2,2 prosenttia vuonna 2020 pääosin koronapandemian takia. Kertymä oli yhteensä 99,2 miljardia euroa, kertoo Tilastokeskus.

Veroaste laski edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä 41,8 prosenttiin. 

Vuonna 2020 nettoveroaste oli 15,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka oli 2,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Koronatilanne vaikutti nettoveroasteen pienenemiseen etenkin tulonsiirtojen kasvun, mutta myös verojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymien pienenemisen vuoksi.

Arvonlisäveron tuotto pieneni edellisvuodesta 0,9 prosenttia ja oli 21,8 miljardia euroa. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät pienenivät 4,0 prosenttia, euromääräisesti merkittävimpinä rahapelitoiminnan voittovarat, jotka pienenivät 32,1 prosenttia ja olivat 746 miljoonaa euroa. Auto- ja moottoripyöräveron kertymä pieneni 19,5 prosenttia ja oli 713 miljoonaa euroa. 

Energiaverojen kertymä pieneni 1,0 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa. Kertymät kasvoivat lähinnä virvoitusjuomaverossa (16,1 prosenttia), apteekkimaksussa (5,3 prosenttia), vakuutusmaksuverossa (3,9 prosenttia), tupakkaverossa (3,4 prosenttia), alkoholijuomaverossa (2,6 prosenttia) ja ajoneuvoverossa (1,6 prosenttia).

Näistä suurimmat euromääräiset kertymät olivat alkoholijuomaveron 1,5 miljardia, ajoneuvoveron 1,2 miljardia ja tupakkaveron 1,1 miljardia euroa.

Kotitalouksien maksaman tuloveron kertymä kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 29,8 miljardia euroa.

Verotulojen vähenemiseen vaikutti merkittävästi yhteisöjen tulovero, jonka kertymä 4,8 miljardia euroa) pieneni 20,3 prosenttia edellisvuodesta.

Omaisuusverojen kertymä kasvoi 2,8 prosenttia. Perintö- ja lahjaveron kertymä oli viime vuonna 797 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Varainsiirtoveron kertymä oli 822 miljoonaa euroa, ja se supistui edellisvuodesta 4,1 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 235 miljoonaa euroa. EU:lle tilitettiin tuonnin veroja 174 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2020 yhteensä 46,9 miljardia euroa, mikä oli 5,4 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Valtion verokertymä oli vuonna 2020 yhteensä 46,9 miljardia euroa, mikä oli 5,4 prosenttia edellisvuotta pienempi. Paikallishallinnon verokertymä sen sijaan kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 24,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon verokertymästä suurin osa tulee kotitalouksien tuloveroista.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä supistui 3,3 prosenttia ja yhteensä maksuja kerättiin 27,4 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen kokonaistuloista oli 81,1 prosenttia vuonna 2020.

VEROKERTYMÄT 2020 Katso Veronmaksajien verkkosivuilta, miten veropotti jakaantuu eri veroihin.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti