veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Vaimoni sairastui ja tulot ovat vähissä – onko mahdollista saada helpotusta veroihin?

Vaimoni sairastui ja tulot ovat vähissä – onko mahdollista saada helpotusta veroihin?
2.7.2021

Vaimoni on ollut pitkään sairauslomalla, eikä hänellä ole ollut muita tuloja kuin Kelan sairauspäiväraha. Voiko hän tai voimmeko me molemmat saada helpotusta veroihin, koska meidän molempien veronmaksukyky on heikentynyt?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Henkilölle voidaan tietyn edellytyksin myöntää veronmaksukyvyn alentumisvähennys.

Vähennystä myönnettäessä otetaan huomioon henkilön ja hänen perheensä kokonaistilanne. Ensin tutkitaan, onko veronmaksukyky alentunut olennaisesti lain tarkoittamasta erityisestä syystä. Sen jälkeen tutkitaan, onko vähennys myönnettävissä, kun otetaan huomioon verovelvollisen ja hänen perheensä veronalaiset ja verovapaat tulot ja varallisuus.

Vähennys on harkinnanvarainen ja sen saamiseen vaaditaan erityinen syy. Laissa mainittuja erityisiä syitä ovat elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus. Vähennyksensaajan ansiotulosta voidaan vähentää enintään 1 400 euroa.

Käytännössä veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen saa tavallisimmin kasvaneiden sairauskulujen takia.

Vähennyksen voi saada pelkästään suurten sairauskulujen perusteella, jos

- verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuodessa ja sairauskulut ovat samalla vähintään 10 prosenttia puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä.

Vaikka nämä edellytykset (700 euroa ja 10 prosenttia) täyttyisivät, vähennyksen myöntämistä harkittaessa otetaan siis kuitenkin aina ensin huomioon verovelvollisen ja hänen perheensä käytettävissä olevat yhteiset tulot, myös verovapaat tulot sekä varallisuus. 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ei yleensä myönnetä täysimääräisenä, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulot ylittävät 17 500 euroa tai puolisoiden yhteenlasketut vuositulot ylittävät 26 500 euroa.

Vähennystä ei myönnetä edes osittain, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulot ylittävät 27 000 euroa tai puolisoiden yhteenlasketut vuositulot ylittävät 40 000 euroa. Edellä mainittuja tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista huollettavana olevaa lasta kohti.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys sairaskulujen perusteella harkitaan tapauskohtaisesti, jos tulot ylittävät edellä mainitut ylemmät tulorajat (27 000/40 000 euroa).

Kaikista tulorajoista voidaan tarvittaessa poiketa harkinnan ja esitetyn selvityksen perusteella.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti