veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Tein virheellisen vähennyksen verotuksessa – oliko veronkorotus aiheellinen?

Tein virheellisen vähennyksen verotuksessa – oliko veronkorotus aiheellinen?
15.9.2020

Vaadin metsävähennystä omistamastani metsätilasta enkä tiennyt, että kuolinpesä oli jo käyttänyt kaikki metsävähennykset vuonna 2012.

Verottaja määräsi veronkorotuksen virheellisen vähennyksen vuoksi. Oliko veronkorotus aiheellinen?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Kyllä oli. Lain mukaan tällaisessa tapauksessa määrätään veronkorotus.

Verohallinto on vuodesta 2018 alkaen soveltanut uudistettua veronkorotuspykälää, joka jättää verovirkailijalle vähemmän harkintavaltaa reagoitaessa verovelvollisen virheisiin.

Uusi veronkorotuspykälä on kaavamaisempi ja edellyttää veronkorotuksen määräämistä. Myös pykälän sanamuoto muuttui: Ennen uudistusta veronkorotus ”voitiin määrätä”, nyt se ”määrätään”.

Nykyisin Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuksen esimerkiksi, jos veroilmoitus, muu ilmoitus, muu säädetty tieto, asiakirja tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä tai on jätetty kokonaan antamatta.                 

On poikkeuksellista, että veronkorotus virheellisestä vähennystiedosta jätettäisiin määräämättä.

Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa Seuraamusmaksut tuloverotuksessa.

Rahat, verot, työ & eläke, koti