veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Sähkö ja polttoneste kasvattivat ympäristöveroja vuonna 2015

Sähkö ja polttoneste kasvattivat ympäristöveroja vuonna 2015
7.9.2017

Ympäristöverojen kertymä kasvoi 6,1 miljardiin euroon (+2,8%) vuonna 2015.

Merkittävintä kasvu oli energiaveroissa, jotka kasvoivat edellisvuodesta 4,2 %. Energiaveroja kertyi 4,1 miljardia, kertoo Tilastokeskus.

Kotitalouksien osuus kaikista vuonna 2015 maksetuista ympäristöveroista on lähes puolet. Kotitalouksien maksamat ympäristöverot kasvoivat yli 7 % edellisvuoteen verrattuna.

Energiaverojen kasvu kohdistui ensisijaisesti kotitalouksiin, joiden maksamat energiaverot kasvoivat lähes 17 % edellisvuodesta. Kasvu johtui pääosin polttoaineiden ja sähkön verojen korotuksista. Teollisuuden ja energiahuollon maksamien energiaverojen määrä sen sijaan laski noin 10 % edellisvuodesta.

Päästöverot laskivat noin 13 prosenttia vuodesta 2014 ja olivat 74,5 miljoonaa euroa. Syynä laskuun oli jäteverokertymän pienentyminen, joka johtui yhdyskuntajätteen lisääntyneestä poltosta. Liikenneverot pysyivät edellisvuoden tasolla.

Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.

Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on noin 7 %, mikä on lähellä eurooppalaista keskitasoa.

ympäristöverot 2015

 

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.