veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Saako osakeyhtiöni tuplapoistot koneista ja laitteista?

Saako osakeyhtiöni tuplapoistot koneista ja laitteista?
20.8.2020

Yritykseni on hankkinut muutamia uusia koneita ja laitteita tänä keväänä. Saako osakeyhtiöni tehdä uusista kone-ja laitehankinnoista tuplapoistot verovuosina 2020–2023?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa: 

Kyllä saa tietyin ehdoin. Korotetun poiston voivat tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia.

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalla verovelvollisella on oikeus vähentää verotuksessa koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin suuruinen poisto elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevien koneiden, kaluston tai niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista.

Korotetun poiston saa tehdä silloin, kun irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön ja sitä seuraavina verovuosina lain voimassaoloaikana verovuosina 2020­–2023. Uuden koneen tai laitteen ensimmäinen käyttöönottopäivä saa siten olla aikaisintaan 1.1.2020.

Lisäksi verotuksen toimittamista varten pitää esittää luotettava selvitys omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta.

Kone tai laite tulee hankkia verovelvollisen harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käyttöön. Korotetut poistot saa tehdä ainoastaan uusista koneista ja laitteista.

Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle elinkeinoverotuksessa on, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa.

Verohallinnolla on aiheesta syventävä vero-ohje Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 20202023.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti