veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Paljonko satasen lisäansiosta pitäisi jäädä käteen?

Paljonko satasen lisäansiosta pitäisi jäädä käteen?
14.6.2018

Akava kysyi sitä jäseniltään. Kyselyyn vastanneiden mielestä keskipalkkaisen pitäisi saada satasen lisäansiosta käteen vähintään 50–70 euroa, mieluusti vähintään 80 euroa. Tällä hetkellä siitä ollaan kaukana.

Suomalaisten keskipalkka on 3 400 euroa kuussa. Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava kysyi jäsenkyselyssään, kuinka paljon keskipalkkaisen pitäisi saada verojen jälkeen käteen sadan euron lisäansiosta (esimerkiksi ylityöstä).

Käteen pitäisi jäädä 50–70 euroa – tätä mieltä oli 46 prosenttia vastaajista. Vähintään 80 euroa – näin ilmoitti puolet vastaajista (naisista peräti 56 %, miehistä 43 %).

Tällä hetkellä keskipalkkaiselle jää sadan euron lisäansiosta 53 euroa.

Verotuksen kiristyminen ansioiden noustessa vaikuttaa akavalaisten valintoihin työelämässä. Vastuullisemmat työtehtävät eivät välttämättä kiinnosta, koska työtaakka kasvaisi, mutta verotus söisi liian suuren osan ansioiden noususta. Puolet kyselyyn vastanneista oli täysin tai osittain samaa mieltä tästä.

Ajaako verotus ulkomaille?

Akava kysyi jäseniltään palkkaverotuksesta laajemminkin. ”Suomeen tarvitaan kasvua ja työllisyyttä edistävä verouudistus, jossa palkkatulojen suoraa verotusta kevennetään ja vastaavasti korotetaan haitta-, ympäristö- ja kulutusveroja.” Tästä väittämästä 75 prosenttia vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä.

Melko moni akavalainen on harkinnut muuttoa ulkomaille, mutta vain kuusi prosenttia ilmoittaa syyksi liian kireän palkkaverotuksen. Vastaajista 39 prosenttia sanoo, että harkittu on, mutta verotuksella ei ole ollut siinä keskeistä merkitystä.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kuitenkin muistuttaa, että koulutettujen nuorten näkemys voi olla toinen kuin akavalaisten keskimäärin. ”Nuoret ovat kansainvälisiä ja usein paremmin koulutettuja kuin vanhemmat ikäluokat. Heillä ei ole isoa kynnystä lähteä ulkomaisille työmarkkinoille.”

Jos kotimaassa työskentely ei ole houkuttelevaa, aivovuodon vaara uhkaa. ”Ansiotulojen kireä verotus on tärkeä tekijä, joka työntää töihin ulkomaille ja voi olla myös este kotiin palaamiselle”, Pasi Sorjonen sanoo.

Akavan jäsenkyselyyn vastasi 1 009 Akavan jäsenjärjestöjen jäsentä. Kyselyn teki Kantar TNS Gallup.

Ulla Simola

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.