veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Myyn silloin tällöin militaria-esineitä – pitääkö myyntitulot ilmoittaa verottajalle?

Myyn silloin tällöin militaria-esineitä – pitääkö myyntitulot ilmoittaa verottajalle?
4.10.2021

Harrastan militarian keräilyä. Myyn silloin tällöin kokoelmastani historialliseen sotilaalliseen toimintaan liittyvää esineistöä.  Milloin myyntejäni pidetään yritystoimintana? Pitääkö kaikki myyntitulot ilmoittaa verottajalle? 

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on ilmeisesti 15 000 euroa. Löysin Verohallinnon verkkosivuilta maininnan, jonka mukaan tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitto on verovapaata 5 000 euroon asti.

Olenko sivutoiminen yrittäjä, jos myyn vuosittain tavaraa alle 5 000 eurolla?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Vaikka keräilytavaran myynnistä joutuu lähtökohtaisesti maksamaan myyntivoiton veroa, ei se johda automaattisesti yrittäjäasemaan.

Verotuksessa rajanvetoa tehdään siinä, että pidetäänkö jotain toimintaa elinkeinotoimintana vai ei. Tämä tarkastelu on siis kokonaisharkintaa. Mitään euromääräistä rajaa elinkeinotoiminalle ei ole, mutta todennäköisesti keräilyäsi pidetään harrastustoimintana, vaikka siitä satunnaisesti syntyisikin verollisia luovutusvoittoja.

Kaikki veronalaiset tulot on kuitenkin ilmoitettava Verohallinnolle.

Elinkeinotoiminnan arvioinnissa tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi ansiotarkoitus, voiton tavoittelu, taloudellinen riski, toiminnan itsenäisyys, toiminnan laajuus, toiminnan suunnitelmallisuus sekä toiminnan jatkuvuus.

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on 1.1.2021 alkaen 15 000 euroa. Arvonlisäverovelvollisena tapahtuvaan keräilyesineiden myyntiin voidaan ehtojen täyttyessä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, jolloin arvonlisäveroa maksetaan ainoastaan voittomarginaalista. 

Tuloverolaissa on säädetty omassa tai perheen käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitto jokaiselle myyjälle erikseen kokonaan verovapaaksi aina 5 000 euroon asti. 

Tavanomaista koti-irtaimistoa, jonka myynnistä saadut voitot ovat yllä mainitulla tavalla verovapaita, ovat muun muassa astiastot, vaatteet, kodinkoneet, huonekalut, harrastusvälineet, työkalut ja kirjat. 

Sotilasesineitä ei pidetä tavanomaisena koti-irtaimistona, joten tällaisen keräilytavaran myynnissä syntyvästä voitosta on maksettava myyntivoiton vero. Pääomatulon vero on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Jos kuitenkin myyt verovuoden aikana omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla, et maksa myyntivoitoista veroa. 

Tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntejä ei lasketa mukaan edellä mainittuun 1 000 euron luovutushintojen yhteismäärään. Siihen ei liioin lasketa mukaan sellaisia muun omaisuuden myyntejä, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi.

Toisaalta tällaisen omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa. 

Rajanvetoon elinkeinotoiminnan ja harrastustoiminnan välillä voi tutustua esimerkiksi Verohallinnon syventävään vero-ohjeeseen Yritystoiminta, tulonhankkimistoiminta ja harrastustoiminta henkilöverotuksessa

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti