veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Muista tämä: Kodin verovapausetu ei siirry perintönä

Muista tämä: Kodin verovapausetu ei siirry perintönä
12.5.2023

Jos kuolinpesä tai perilliset myyvät perinnönjättäjän asunnon, jossa perilliset eivät ole itse asuneet perinnönjättäjän kuoleman jälkeen vakituisesti kahta vuotta, sen myynti ei ole verovapaa.

Vaikka perinnönjättäjä olisi asunut asunnossa vuosikausia, hänen asumisestaan koituva verottomuusetu, jonka hän itse olisi voinut eläessään hyödyntää, ei periydy perillisille eikä kuolinpesälle.

Perillisten on siis itse kunkin asuttava huoneistossa vähintään kahden vuoden ajan perittävän kuoleman jälkeen ennen kuin on kyse osakkaiden vakituisesta asunnosta luovutusvoiton verotusta ajatellen.

Sillä ei ole merkitystä, ovatko he asuneet asunnossa ennen perinnönjättäjän kuolemaa, koska heidän omistuksensa perintöasuntoon on alkanut vasta perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

Perillistä ei siis auta se, että hän on asunut perimässään asunnossa koko lapsuutensa, koska hän ei ole yleensä vielä tuolloin omistanut kyseistä lapsuudenkotiaan. 

Tero Hämeenaho

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

VAKITUINEN ASUMINEN TUO VEROVAPAUDEN Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, jos myyjä on omistanut asunnon vähintään kaksi vuotta ja hän itse tai joku hänen perheestään on asunut asunnossa myyjän omistusaikana vakituisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Perheeseen katsotaan kuuluvan myyjän puoliso ja alaikäiset lapset.

Rahat, verot, työ & eläke, koti