veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miten vanhemmilta kahden vuoden kuluessa saatuja perintöjä verotetaan?

Miten vanhemmilta kahden vuoden kuluessa saatuja perintöjä verotetaan?
21.9.2020

Isäni kuoli viime syksynä. Perunkirjoitus on tehty. Vanhemmillani ei ollut testamenttia, avioehtoa eikä mitään muutakaan avio-oikeutta rajaavaa määräystä, ja he omistivat kaiken puoliksi. Velkojakaan ei ole. Me lapset emme ole liioin saaneet etukäteen vanhemmiltamme mitään ennakkoperintöä, lahjoja tms.

Äitini on huonossa kunnossa. Miten äitini perintöä verotetaan, jos hän kuolee pian ja molemmat kuolemat tapahtuvat kahden vuoden aikana? Verotetaanko perintö yhdessä isän perinnön kanssa vai erikseen?

Olen kuullut, että perintöön liittyy jokin kahden vuoden sääntö.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Äidiltä perittävä omaisuus, eli puolet vanhempien omaisuudesta, verotetaan teillä lapsilla aivan normaalisti ja erillään isän perinnöstä.

Perintöverotuksen progressiivisuuden vuoksi kaksi erillistä perintösaantoa – perintö isältänne ja perintö äidiltänne – ovat teille verotuksellisesti edullisempia  kuin vain yksi perintösaanto.

Tarkoitat varmasti perintö- ja lahjaverolaissa mainittua kahden vuoden sääntöä, joka ei kuitenkaan sovellu tapaukseenne. Tätä sääntöä sovelletaan silloin, kun kahden vuoden kuluessa sattuu kaksi tai useampia kuolemantapauksia, joiden takia perintöveroa olisi maksettava samasta omaisuudesta. Tällöin veroa maksetaan vain kerran, ja veroasteikko määräytyy tapausten kaukaisimman sukulaisuussuhteen mukaan.

Rahat, verot, työ & eläke, koti