veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miten opintolainan lyhennys vaikuttaa verotukseeni?

Miten opintolainan lyhennys vaikuttaa verotukseeni?
4.11.2020

Aloitin opinnot korkeakoulussa vuonna 2013. Suoritin ylemmän korkeakoulututkinnon tavoiteajassa ja valmistuin joulukuussa 2018. Opintoni kestivät viisi lukuvuotta ja viisi kuukautta.

Nostin opintojen aikana lainaa yhteensä noin 25 000 euroa. Tähän asti olen maksanut lainastani vain korkoja. Jos lyhennän opintolainaani tänä vuonna 5 500 eurolla, miten lyhennys vaikuttaa verotukseeni? Vuosituloni vuonna 2020 ovat noin 60 000 euroa.

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Olet oikeutettu opintolainavähennyksen, koska olet suorittanut tutkinnon vaaditussa ajassa. Oikeus tehdä opintolainavähennys alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.

Opintolainavähennystä myönnettäessä otetaan huomioon opintolainat, jotka on nostettu 1.8.2005 tai sen jälkeen aloitettujen korkeakouluopintojen aikana, mutta opinnot on kuitenkin pitänyt aloittaa ennen 1.8.2014.

Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ensimmäisen korkeakoulututkinnon opinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen, saavat Kelalta opintolainahyvitystä.

Vähennyksen enimmäismäärä on 30 prosenttia siitä summasta, jolla vähennykseen oikeuttava opintolaina ylittää 2 500 euroa. Opintolainavähennykselle lasketaan myös tutkintokohtainen, laskennallinen enimmäislainamäärä, joka sinulla on 20 000 euroa.

Opintolainavähennystä laskettaessa otetaan nimittäin huomioon opintolainaa enintään 400 euroa tukikuukautta kohti, jos tutkinto on suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa (ulkomaisessa 700 euroa). Lukuvuodessa on yhdeksän tukikuukautta, joten sinun enimmäislainamääräsi on 50 kk x 400 e = 20 000 euroa.

Opintolainavähennyksesi on siis 30 prosenttia 17 500 eurosta (20 000 – 2 500) eli 5 250 euroa. Vähennysoikeus koskee niitä lainanlyhennyksiä, jotka maksat tutkinnon suorittamisvuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Opintolainavähennys tehdään veroista. Jos lyhennät vuonna 2020 opintolainojasi 5 500 euroa, saat heti samana vuonna koko verovähennyksesi 5 250 euroa.

Koska opintolainavähennys tehdään suoraan veroista eikä tuloista, se kohtelee tasapuolisesti verovelvollisia riippumatta siitä, kuinka paljon he vuodessa ansaitsevat. Maksat siis edellä mainitun 5 250 euron verran vähemmän veroja vuonna 2020.

Todettakoon vielä, että niillä verovelvollisilla, joilla vähennys on veroja suurempi, ei koko summaa voi vähentää veroista kyseisenä vuonna. Tällöin syntyy opintolainavähennyksen veroalijäämä.

Verohallinto vähentää veroalijäämän automaattisesti ilman eri vaatimusta veroistasi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tutkinnon suorittamisvuodesta on kuitenkin saanut kulua korkeintaan 15 vuotta.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti