veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Mitä kuuluu eläkeläisen ostovoimalle? Veronmaksajien selvitys kertoo

Mitä kuuluu eläkeläisen ostovoimalle? Veronmaksajien selvitys kertoo
27.6.2018

Keskimääräisen eläkkeen verotus on pysynyt ennallaan kuluvalla vaalikaudella, kertoo Veronmaksajien selvitys. Eläkkeensaajien ostovoima on kuitenkin laskenut kaikilla selvityksen tulotasoilla.

Vaikka tuloverotuksen keveneminen on tukenut joidenkin eläkkeensaajien ostovoimaa, ostovoima on laskenut kaikilla selvityksen tulotasoilla, jos otetaan huomioon inflaatio ja eläkkeiden indeksimuutokset.  

”Ostovoiman heikkeneminen on osittain tilapäistä, kun eläkeindeksien korotukset seuraavat perässä kiihtyvää, joskin hyvin maltillista hintojen nousua. Matalimmilla tulotasoilla myös kansaneläkeindeksin leikkaus ja jäädytykset ovat heikentäneet ostovoimaa”, sanoo selvityksen laatinut Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen.

Kun verrataan vuoteen 2000, esimerkkieläkkeiden ostovoima on tänä vuonna 17,0-19,4 prosenttia suurempi. Ostovoiman kasvua on tukenut se, että esimerkkieläkkeiden tuloveroprosentit ovat 5,6-8,4 prosenttiyksikköä matalammat kuin vuosituhannen vaihteessa. Pelkkää työeläkettä saavien ostovoiman kasvusta yli puolet onkin ollut seurausta tuloverotuksen kevenemisestä.

Vuonna 2018 keskimääräistä 1 664 euron kuukausieläkettä ansaitsevan eläkkeensaajan veroprosentti on samalla tasolla kuin se oli vaalikauden alussa vuonna 2015. Tällä eläketasolla tuloverot vievät eläkkeestä 18,8 prosenttia, joka on yli kahdeksan prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosituhannen alussa. 

Miten eläkkeen verotus eroaa palkan verotuksesta?

Kalluinen laati Taloustaidolle kuvion, jossa näkyy eläkeläisen ja 53-62-vuotiaan palkansaajan veroasteen ero.

”Eläkkeensaajan veroaste on 53-63-vuotiaaseen palkansaajaan verrattuna reippaasti pienempi 14 000 euroa alittavilta vuosituloilla. Tämän jälkeen veroasteiden ero korkeimmillaan kuviossa on 1,4 prosenttiyksikköä, suuntaan tai toiseen”, sanoo Kalluinen.

Alle 14 000 euron tuloista palkansaaja maksaa vain TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksua, yhteensä 9,75 %. Kyseiset sosiaalivakuutusmaksut eivät sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Palkansaajan veroaste on sosiaalivakuutusmaksujen vuoksi korkeampi kuin se, minkä verokortin veroprosentti antaa ymmärtää.

Eläkkeensaaja ei maksa edellä mainittuja maksuja lainkaan. Hän alkaa maksaa veroa 11 000 euroa ylittävästä vuosieläkkeestä.

Satu Alavalkama

Eläkkeensaajan ja 53-62-vuotiaan palkansaajan tulot vertailussa

Kuviossa esitetään eläkkeensaajan ja 53-62-vuotiaan palkansaajan  veroasteet vuonna 2018 (sis. verot ja veronluonteiset maksut) 100 000 euron vuosituloihin asti.

palkan ja eläkkeen verotus

Rahat, verot, työ & eläke, koti