veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Minulla on sijoituksiini liittyviä tappioita – missä järjestyksessä vähennän tappioni?

Minulla on sijoituksiini liittyviä tappioita – missä järjestyksessä vähennän tappioni?
27.6.2022

Harjoitan sijoitustoimintaa, ja minulle on vahvistettu aikaisemmilta verovuosilta sekä pääomatulolajin tappioita että vähennyskelpoisia luovutustappiota osakekaupoista.

Jos nyt saan vuokratuloa, kumpi tappio vähennetään ensin vuokratuloista?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Ensin näistä kahdesta vähennetään vahvistettu luovutustappio esimerkiksi osakekaupoista.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä luovutustappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle.

Laissa on todettu, että vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä myyntivoitoista, vähennetään puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Puhdas pääomatulo taas lasketaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset eli tulonhankkimismenot.

Pääomatuloista vähennettäviä tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi

  • puhelinkulut,
  • atk-kulut, kuten tietokone tai nettiyhteys ja
  • ammattikirjallisuuden hankkimisesta syntyneet kulut.

Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan. Aivan ensimmäisenä pääomatuloista vähennetään tulonhankkimikulut.

Jos pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja, syntyy alijäämä.

Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen eli alijäämähyvityksen tekemiseen, verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Pääomatulolajin tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Rahat, verot, työ & eläke, koti