veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Mikä on perityn asunnon arvo perintöverotuksessa?

Mikä on perityn asunnon arvo perintöverotuksessa?
7.11.2022

Olen perinyt asunnon äskettäin kuolleelta isältäni. Aion myydä kyseisen asunnon saman tien kiinteistönvälittäjän avulla.

Kun perunkirjoituksessa määritetään asunnolle käypää arvoa perintöverotusta varten, voiko kiinteistönvälittäjän palkkion vähentää perittävän asunnon arvosta? Toiveenani on tietenkin perintöveron alentaminen.

Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa:

Perukirjaan on laitettava asunnon käypä arvo kokonaan, eikä siitä voi vähentää kiinteistönvälittäjän palkkiota. 

Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, joka omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa eli kuolinhetkellä. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että omaisuuden myyntikustannuksia ei huomioida määritettäessä omaisuuden käypää arvoa perintöverotuksessa. Myyntikulut eivät oikeuskäytännön mukaan vaikuta omaisuuden arvostamiseen edes silloin, kun peritty omaisuus myydään pian perittävän kuoleman jälkeen ja omaisuus arvostetaan perintöverotuksessa tämän toteutuneen myyntihinnan perusteella.

Myyntikulut voi vähentää vasta perinnön myyntiin liittyvässä tuloverotuksessa. Myyntikulut vähennetään pääomatulona verotettavan luovutusvoiton määrää laskettaessa, jolloin ne pienentävät luovutusvoittoa voiton hankkimisesta johtuvina menoina tai aiheuttavat myyntitappion.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti