veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Metsätaloudesta tappiota – miten vähennän kulut muista pääomatuloista?

Metsätaloudesta tappiota – miten vähennän kulut muista pääomatuloista?
12.3.2021

Jokunen vuosi sitten tuli mahdolliseksi vähentää luovutustappiot kaikista pääomatuloista.

Omistamallani metsätilalla on vuonna 2021 metsänuudistushanke, ja myyn myös mahdollisesti voitollisia osakkeita samana vuonna. Miten nämä kulut ja voitot käytännössä ilmoitetaan verottajalle, jotta ne yhdistyisivät?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Ilmoita metsän uudistamiskulut normaalisti vähennykseksi vuoden 2021 veroilmoituksella, jonka teet vuonna 2022 Omaverossa tai paperilomakkeella 2C.

Kun metsätalouden pääomatuloon kohdistuvia vähennyksiä on verovuonna enemmän kuin metsätalouden pääomatuloja, metsätalouden tulos on tappiollinen. Metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista pääomatuloistasi, joita ovat esimerkiksi vuonna 2021 saamasi luovutusvoitot.

Ellei kuluja näinkään saada vähennettyä, jäljelle jäävä tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Yleensä alijäämähyvitys on 30 % pääomatulon alijäämästä. Jos olet ottanut lainan ensiasuntoa varten ja alijäämä on syntynyt tämän lainan koroista, alijäämähyvitys on 32 %.

Verovelvollinen voi saada alijäämähyvitystä enintään 1 400 euroa vuodessa. Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, hyvityksen enimmäismäärään tehdään yhdestä lapsesta 400 euron lapsikorotus ja kahdesta tai useammasta lapsesta 800 euron lapsikorotus. Silloin alijäämähyvitys on enimmillään 2 200 euroa.

Puoliso mukaan lukien alijäämähyvitys voi kahden lapsen tapauksessa olla enimmillään 3 600 euroa. Kun toisen puolison alijäämä ja alijäämähyvitys ovat 0 euroa, korotetaan toisen puolison alijäämähyvitystä 1 400 eurolla.

Verotuksessa puolisollesi voidaan siirtää automaattisesti alijäämähyvityksen enimmäismäärästä se osa, joka jää käyttämättä omassa verotuksessasi. 

Sen sijaan alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää omassa verotuksessasi, voidaan vaatimuksestasi siirtää puolisollesi. Näin käy silloin, jos sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai jos verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen.

Ellei vähennys ansiotulojen verostakaan ole verovuonna mahdollista, vähentämättä jäävä osuus vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi, joka voidaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista.

On huomattava, että hankintatyön arvo, metsävähennys, menovaraus, yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys vähennetään vain, jos metsätalouden pääomatuloja on tarpeeksi vähennyksen tekemiseen. Näiden vähennysten perusteella ei voi syntyä metsätalouden tappiota.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti