veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Leski luopuu hallintaoikeudesta – miten verottaja suhtautuu luopumiseen?

Leski luopuu hallintaoikeudesta – miten verottaja suhtautuu luopumiseen?
26.5.2022

Olemme puolisoni kanssa tehneet keskinäisen hallintaoikeustestamentin siten, että leski saa elinikäisen hallintaoikeuden meistä ensiksi kuolevan omaisuuteen. Tämä hallintaoikeus pienentää meistä ensiksi kuolevan omaisuudesta yhteiselle lapsellemme määrättävää perintöveroa.

Miten verottaja suhtautuu, jos leski ei haluakaan hallita puolisonsa omaisuutta elämänsä loppuun asti, vaan luopuu siitä jossakin vaiheessa ennen kuolemaansa?

Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa:

Jos hallintaoikeuden testamentilla saanut leski luopuu hallintaoikeudestaan, luopuminen on yhteiselle lapsellenne verotettava lahja.

Koska leskelle testamentattu hallintaoikeus on aiemmin alentanut lapsenne perintöveron määrää, lesken vastikkeeton hallintaoikeudesta luopuminen katsotaan lapsenne veronalaiseksi lahjaksi.

Lahjaverosta on vastuussa omaisuuden omistaja eli lapsenne, koska hän saa omistusoikeuden lisäksi myös hallintaoikeuden aiemmin perintönä saamaansa omaisuuteen. Kun hallintaoikeudesta on luovuttu, omaisuuden omistus- ja hallintaoikeus ovat siis samalla henkilöllä.

Lahjan arvo lasketaan sen mukaan, mikä on hallintaoikeuden arvo silloin, kun leski luopuu siitä. Vaikka hallintaoikeuden arvo olisi ensiksi kuolleen puolison kuolinhetkellä ollut pienempi kuin luopumishetkellä, lahjavero lasketaan luopumispäivän mukaisen arvon mukaan.

LAHJAVEROLASKURI Miten paljon lahjasta menee veroa? Testaa lahjaverolaskuri.

Verojuristivastaus on julkaistu ensimmäsen kerran 11.4.2019.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti