veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kiinteistoveroa kuntien kassaan 2,1 miljardia euroa – veropotista reilu kolmannes Uudellemaalle

Kiinteistoveroa kuntien kassaan 2,1 miljardia euroa – veropotista reilu kolmannes Uudellemaalle
31.3.2022

Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna noin 93 miljoonaa, lähes viisi prosenttia, suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiinteistöveroja kertyy tänä vuonna arvioilta 2,1 miljardia euroa.

Kiinteistöverokertymä ylittää tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksi miljardia euroa. Kerätyn kiinteistöveron määrä on ollut nousussa vuodesta 1997 lähtien.

Kerätyn kiinteistöveron määrä on ollut nousussa vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 2022 kiinteistöverokertymä oli 2,1miljardia euroa. Kuva: Verohallinto

”Tänä vuonna kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syynä tehtyyn korotukseen on rakennuskustannusten kallistuminen. Viime vuonna kiinteistöveron tuoton kasvu johtui puolestaan pääosin kuntien tekemistä kiinteistöveroprosenttien nostoista”, kiinteistöverotilastoista vastaava Verohallinnon ylitarkastaja Jenna Lempiäinen kertoo tiedotteessa.  

Vuoden 2022 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2021 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2022 kiinteistöveroprosentteihin.

Kiinteistöverosta 35 prosenttia jaetaan Uudenmaan kunnille, kasvu reippainta Ahvenanmaalla 

Ennakkotiedoista selviää, että tänäkin vuonna eniten kiinteistöverotuloja saavat Uudellamaalla sijaitsevat kunnat.  

Uudellamaalla sijaitsevien kuntien osuus koko maan kiinteistöveropotista on 35 prosenttia. Seuraavaksi suurin osuus on Pirkanmaan kunnilla, 8,6 prosenttia ja Varsinais-Suomen kunnilla, 7,6 prosenttia. 

Ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto kasvaa eniten Ahvenanmaalla (+32,4 %). Kasvu johtuu suurelta osin Maarianhaminan kiinteistöveroprosenteista, joista useampaa korotettiin vuodelle 2022. 

Kiinteistöverosta kertyneet tulot ovat pienenemässä vuoteen 2021 verrattuna ainoastaan Keski-Pohjanmaalla (-1,3 %). Tulojen lasku johtuu siitä, että alueen kunnat ovat laskeneet kiinteistöveroprosentteja. 

Suurin osa kiinteistöverosta tulee rakennuksista, maapohjalla pienempi merkitys 

Kiinteistön verotusarvo ja vero määrätään erikseen maapohjalle ja rakennukselle.  

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja sekä arviointiohjeita.  

Rakennusten ja rakennelmien verotusarvot perustuvat jälleenhankinta-arvoihin sekä niistä tehtäviin ikäalennuksiin: mitä vanhempi rakennus, sitä pienempi arvo.

Rakennuksen jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan arviota rakennusta vastaavan uudisrakennuksen todennäköisistä rakennuskustannuksista, jos rakennus pystytettäisiin arviointihetkellä samalle paikalle. 

Vuoden 2021 jälleenhankinta-arvoja korotettiin 4,2 prosenttia, koska rakennuskustannusindeksi nousi. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu voi kuitenkin alla tätä pienempää. 

Suurin osa kiinteistöjen kiinteistöverosta tulee rakennuksista. 

Laskennallisissa kiinteistöverotiedoissa on huomioitu myös alle 10 euron kiinteistöverot. Tästä syystä maksuunpannut kiinteistöverot ovat laskennallisia kiinteistöveroja hieman pienemmät.

Vuoden 2022 kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen Verohallinto julkaisee lopulliset tilastot kiinteistöveroista. 

KIINTEISTÖVEROILMOITUS 2022 | Jos kiinteistöveropäätöksen tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset ja palauta ne viimeistään 10.5.2022. Yhteisöjen on korjattava ja palautettava tiedot viimeistään 2.5.2022. Verojuristin vinkit kiinteistöveroilmoituksen tarkistajalle >>

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti