veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kiinteistön käypä arvo voi olla peruste alentaa kiinteistöveroa

Kiinteistön käypä arvo voi olla peruste alentaa kiinteistöveroa
7.4.2022

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön verotusarvon perusteella, joka määritetään kaavamaisesti kiinteistön ominaisuuksien mukaan. Verovelvollisella on mahdollisuus vaatia kiinteistöveroarvoa pienemmäksi, mikäli kiinteistön verotusarvo on suurempi kuin kiinteistön markkinahinta eli käypä arvo.

Käytännössä verovelvollinen joutuu useissa tapauksissa hakemaan muutosta kiinteistö­veropäätök­seen, koska Verohallinnon ohjeissa vahvana pääsääntönä lähdetään siitä, että kaava­mai­sesti määritettyä kiinteistön verotusarvoa ei alenneta pelkästään kiinteistön kauppahinnan perusteella, vaikka kyseessä olisi kauppa, joka on tehty riippumattomien osapuolten kesken.

Verohallinto on joutunut kuitenkin lieventämään korkeimmassa hallinto-oikeudessa virheelliseksi todettua ohjeistusta ja käytäntöä (KHO:2018:161 ja KH:2020:105).

Uusimmassa Verohallinnon ohjeessa todetaan, että kiinteistön luovutushinnalla voi myös olla merkitystä määritettäessä kiinteistön käypää arvoa omistajan hallussa. Kiinteistön arvo omistajansa hallussa ei voi merkittävästi poiketa sen todennäköisestä luovutushinnasta, jos kiinteistöllä on useita mahdollisia käyttäjiä ja sillä on riittävästi markkinakysyntää.

Samoin todennäköinen luovutushinta voi hyvin kuvastaa kiinteistön arvoa omistajan hallussa esimerkiksi tilanteessa, jossa omistajan kiinteistössä harjoittama toiminta on päättynyt, eikä kiinteistölle ole enää käyttöä.

Toisaalta hallinnon ohjeessa todetaan vieläkin, että markkinakysynnän vähäisyys tai sen puuttuminen kokonaan taikka kiinteistöjen paikallinen alhainen hintataso eivät yksin vaikuta kiinteistön arvostamiseen. Tällaiset seikat eivät siis Verohallinnon ohjeen mukaan yksistään osoita, että kiinteistön ominaisuuksien perusteella laskettu kiinteistön verotusarvo on sen käypää arvoa korkeampi.

Verovelvollisen, joka vaatii kiinteistönsä verotusarvoa alemmaksi, on kauppahinnan lisäksi hyvä esittää selvitystä esim. kiinteistön käytettävyydestä ja/tai vuokratuoton alhaisuudesta tai siitä, että kiinteistöön ei ole saatu vuokralaisia.

KIINTEISTÖVEROILMOITUS JA VERON MAKSAMINEN | Tarkista kiinteistöveropäätöksen tiedot. Jos tiedoissa on korjattavaa, ilmoita korjaukset viimeistään 10.5., yhteisöt ilmoittavat korjaukset viimeistään 2.5. Täällä vinkit kiinteistöveropäätöksen tarkistajalle  

Juha Koponen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti