veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Joulupukki yhdistyksestä – pitääkö korvauksesta maksaa veroa?

Joulupukki yhdistyksestä – pitääkö korvauksesta maksaa veroa?
20.12.2018

Myös yleishyödylliset yhdistykset, kuten partio tai urheiluseurat tarjoavat joulupukkipalvelua. Miten veroasiat hoituvat tässä tapauksessa, verojuristi Georg Rosbäck?

"Joulupukkipalvelusta saadut tulot ovat yleensä yleishyödylliselle yhdistykselle verovapaata tuloa. Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen varainhankinnastaan vain, jos sitä pidetään elinkeinotoimintana", sanoo Georg Rosbäck.

Vaikeampi kysymys on, mikä tulo katsotaan elinkeinotuloksi, koska käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkkaan määritelty.

"Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit ovat muun ohessa toimiminen kilpailuolosuhteissa, toiminnan jatkuvuus, käyvän markkinahinnan käyttäminen ja voitontavoittelu. Silläkin on merkitystä minkälaista ammattitaitoa talkoohengessä tapahtuva yhdistyksen varainkeruu edellyttää. Vaikka pukkina esiintyminen ei välttämättä ole työnä kaikista helpointa ja saattaa kirvoittaa useamman hikikarpalon tekoparran alle, on työ kuitenkin pohjimmiltaan talkootyöhön verrattavaa ”jokamiehen työtä”, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa. Tiedossani ei ole, että joulupukkituloja olisi verotettu yleishyödyllisten yhdistysten elinkeinotulona."

Rosbäck muistuttaa, että jos joulupukkipalvelua järjestetään osana yhdistyksen varainkeruuta, olisi tärkeää, että yleishyödyllinen yhdistys myös käyttää hankkimansa varat siihen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen, johon se hankkii varoja.

"Mikäli joulupukkina esiintyvä yhdistyksen jäsen saa palkkion aattoillan aherruksesta, on se hänelle veronalaista ansiotuloa. Joulupukin henkilökohtaisesti saama korvaus ei saisi olla merkittävä, sillä yhdistyksen yleishyödyllinen tarkoitus ei toteudu, jos se tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua."

Verohallinto: Yksityisen joulupukin korvaus on veronalaista tuloa

Jos kotitalous tilaa yksityisen joulupukin, heidän välilleen ei yleensä muodostu työsuhdetta, ellei siitä ole nimenomaisesti erikseen sovittu, Verohallinto tiedottaa. Joulupukille maksettu korvaus on työkorvausta, josta kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä eikä antaa vuosi-ilmoitusta, kun kotitalouden kyseiselle henkilölle maksamat suoritukset eivät ylitä 1 500 euroa vuoden 2018 aikana.

Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, työkorvaus on ilmoitettava tulorekisteriin, jos pukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Suoritus on ilmoitettava, vaikka suorituksesta ei muutoin tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Jos yritys tilaa yksityisen joulupukin, sen on toimitettava maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidätys, jos joulupukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin yrityksen on myös annettava vuosi-ilmoitus.

Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, suoritus on ilmoitettava tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos joulupukki on ennakkoperintärekisterissä.

Joulupukki voi vähentää kulut

Joulupukin saama työkorvaus on hänen veronalaista ansiotuloaan, joka hänen on ilmoitettava omalla veroilmoituksellaan. Joulupukki saa vähentää tästä tulosta siihen kohdistuvat kulut, esimerkiksi matkakulut (omalla autolla 0,25 e/km vuonna 2018) ja asusteiden kustannukset.

Satu Alavalkama

Rahat, verot, työ & eläke, koti