veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat?

Miten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat?
31.1.2019

Kotitaloudet tuottavat Suomen kulutusperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä noin 70 prosenttia. 

Kulutusperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä ovat kaikki ne kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät Suomessa kulutetuista tuotteista ja palveluista. Luvuissa otetaan huomioon Suomen tuonnin aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, mutta ei vientiteollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomen kulutusperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä 29 prosenttia syntyy asumisesta. Liikenteen ja ruoan osuus on kumpaisenkin noin 20 prosenttia. 

Kulutuksen päästöt

Alueellisissa päästöissä Kiina suurin päästäjä

Alueellisia päästöjä* verrattaessa absoluuttisesti kaikkein suurin CO2-päästäjä maailmassa on Kiina. Kun päästöt suhteutetaan asukaslukuun, tilanne on jo toinen. Suomi on asukasta kohden pahempi CO2-päästäjä kuin Kiina. Päästövertailuissa loistaa Ruotsi, jossa päästöt ovat asukasta kohden melkein puolet pienemmät kuin Suomessa. Ruotsissa valtaosa energiasta tuotetaan vesi-, ydin- ja tuulivoimalla. 

*Alueelliset päästöt ovat maarajojen sisällä syntyviä päästöjä, eli lukemiin lasketaan mukaan myös vientiteollisuuden aiheuttamat päästöt, vaikka vientiteollisuuden tuotteet kulutettaisiin muualla. 

Hiilidioksidipäästöt eri maissa

 

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden

Outi Airaksinen

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti