veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Korkosuhdannetta ei ehkä tulekaan

Jussi Hyöty

Yhdysvaltain keskuspankki päätti lykätä koronnostoa syyskuussa. Päätöstä pe­rus­teltiin kansain­vä­li­sen talouden riskeillä, jotka ovat ensisijaisesti Kiinassa. Tässä saattoi mennä mahdol­lisuus kor­ko­jen nostolle.

Koska Kiinan on­gel­mien taustalla on liian pitkään jatkunut kevyt ra­ha­politiikka, ei ole ollenkaan selvää, että talous voidaan elvyttää kuntoon. Kevyt rahapolitiikka johtaa rahoituksellisten olosuhteiden kiristymiseen ylivelkaantuneen ja yli-investoineen yrityssektorin velkariskien noustessa ja hinnoitteluvoiman heikentyessä. Tuottaja­hi­to­jen ollessa deflaatiossa yritys­sektorin reaali­korko on noussut kestämättömälle kymmenen prosentin tasolle. Raskaan teol­li­suu­den tulokset ovatkin kääntyneet kovaan pudotukseen eikä massairti­sano­misi­lta vältytä.    

Kiinan ongelmia ei voida korjata fiskaalielvytyksellä, koska pääoman tehokkuuden laskettua velan määrä kasvaa selvästi taloutta nopeammin. Merkittävään fiskaaliseen elvy­tyk­seen ei siis ole varaa vaarantamatta rahoituksellista vakautta.

Pelkkä koron laskeminen ei käy, koska se kiihdyttäisi pääomavirtoja ulos. Valuuttavaranto on jo lähtenyt hupenemaan vauhdilla, joten valuutan puolustaminen suuressa ulos­­virtauksessa kiihdyttäisi valuuttavarannon hupenemista entuudestaan ja synnyttäisi mielikuvan kriisistä. 

Jos korkoa lasketaan ja valuutan annetaan devalvoitua, velkaongelma helpottuisi ja vienti­yritysten kilpailukyky paranisi. Kun efektiivinen valuuttakurssi on vahvistunut ennätyksel­lisen paljon viimeisen viiden vuo­den aikana, valuutan heikentämiseen on myös taloudelliset perustelut.  

Muulle maailmalle devalvaatiot tarkoit­taisivat jo liikkeellä olevan deflaatioaallon vahvistu­mista. Raaka-aineiden hinnat laskisivat edelleen ja yleisesti kehittyvissä talouksissa valmis­tettavien tavaroiden hinnat las­kisivat. 

Jos Kiinan devalvaatiot hyväksytään, markkinamalli lähtee korjaamaan muualla heikkoja ra­ken­teita ja muut maat kärsivät deflaa­tioaallon nahoissaan. Jos muut keskuspankit reagoivat Kiinan devalvaatioihin devalvoimalla omia va­luut­tojaan, korjausten taakka siirtyy eteenpäin ja taloudelliset ongelmat muuttuvat yhä poliittisemmiksi.  

Kuluvan vuoden globaalia kasvuennustetta on jo laskettu kehittyvien talouksien on­gel­­mien takia. Koska Kiinan velanhoito on muuttumassa aina vain työläämmäksi, ensi vuoden kasvu­en­nusteet ovat vaarassa laskea. 

Yhdysvaltain talouden ennakoivat aktiviteettimittarit ovat heikentyneet niin paljon, että taan­tuman mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Kah­deksan ultrakevyen vuo­­den jälkeen korot ovat edel­leen nollassa. Keskuspankki on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa sen tehokas arsenaali on ole­maton seuraavan taantuman vastaisessa taistelussa.  Osakemarkkinat jaksavat kuitenkin yhä uskoa, että kevyt rahapolitiikka on ratkaisu ongelmiin. 

Jussi Hyöty työskentelee Elite Varainhoidon päästrategina

Kirjoittajasta

Jussi Hyöty

Jussi Hyöty on OP Varallisuudenhoidon kvantitatiivinen strategi. Seuraa @jussihyoty  twitterissä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.