veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Suuntaviivoja kesään

Kim Gorschelnik

Askelmerkit sijoitusmarkkinoiden kesään on asetettu: Merkit asetteli USA:n keskuspankki FED toukokuussa. Tuolloin keskuspankin pääjohtaja Bernanke mainitsi, että jos talouden kehitys jatkuu positiivisena, keskuspankki voi päätyä supistamaan velkakirjojen ostamista jo muutaman seuraavan korkokokouksen yhteydessä.

Miksi tämä kommentti on tärkeä ja miten se vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin? Keskuspankkien rooli ratkaisevan tärkeää   USA:n keskuspankin ja muiden merkittävien keskuspankkien toimilla on ollut markkinoille huomattava merkitys aina finanssikriisin alkuhetkistä lähtien. Ohjauskorot on laskettu ennätyksellisen matalalle, minkä ansiosta lyhyet markkinakorot on saatu historiallisen alhaisille tasoille. Velkakirjojen ostoilla (määrällinen elvytys) on puolestaan painettu pitkiä markkinakorkoja poikkeuksellisen alhaisille tasoille. Poikkeuksellisen löysällä rahapolitiikalla on pyritty potkimaan taloutta liikkeelle.   Samalla varallisuusarvot ovat nousseet voimakkaasti. Pitkien korkojen lasku on nostanut velkakirjojen arvoa ja myös osakemarkkinat ovat hyötyneet vaihtoehtoisten korkotuottojen laskusta. Osakkeiden tarjoama tuotto-odotus on parantunut suhteessa matalaan korkoon. Varallisuusarvojen kasvulla on osaltaan pyritty lisäämään kuluttajien luottamusta ja siten saamaan vauhtia kulutukseen ja talouteen. Nyt kun keskustelu on siirtynyt näiden poikkeuksellisten toimien mahdolliseen vähentymiseen, on luonnollista että sijoittajien otsaan on kesän alkaessa kertynyt hikipisaroita.   Rahapolitiikan ja talouskehityksen välinen kamppailu   Tulevien kuukausien kamppailu osakemarkkinoilla käydään USA:n keskuspankin rahapolitiikan ja yleisen talouskehityksen välillä. Alla on kuvattu lyhyesti näiden tekijöiden riippuvuussuhteista ja vaikutuksista osakemarkkinoille.

  • Parantuvan makrotalouden odotetaan johtavan rahapolitiikan kiristämiseen, mikä olisi negatiivista osakkeille. Toisaalta kiristyvän rahapolitiikan taustalla pitäisi siis olla parantuva yleinen talousnäkymä, mikä puolestaan olisi positiivista yritysten tulosodotuksille ja sitä kautta osakemarkkinoille.
  • Odotuksia heikompi makrotalous johtaisi puolestaan todennäköisesti löysempään rahapolitiikkaan tai nykyisen löysän rahapolitiikan jatkumiseen. Tämä taas tukisi osakemarkkinoita. Toisaalta voimakkaasti heikentyvä talous olisi taas haitallista osakkeille tulosnäkymien kannalta. Toistaiseksi voimakasta talouden heikkenemistä ei ole mielestämme kuitenkaan näköpiirissä riskeistä huolimatta.

Mitä tapahtuu osakekursseille?   Osakkeiden arvoon vaikuttaa yhtiön tuloskehityksen lisäksi tuottovaatimus. Tuottovaatimus muodostuu kahdesta tekijästä: riskittömästä korosta ja riskilisästä. Yhtiön arvo on tulevien kassavirtojen nykyarvo, jossa tulevat kassavirrat diskontataan nykyhetkeen edellä mainitulla tuottovaatimuksella (korolla). Kun tuottovaatimus laskee, tulevista kassavirroista tulee arvokkaampaa ja se nostaa osakkeen arvoa ja päinvastoin.   Nyt osakemarkkinoilla siis hermoillaan siitä, nouseeko tämä riskitön korko (esim. USA:n valtiolainojen korot) ja laskeeko se osakkeiden hintoja. Koska keskuspankkien määrällinen elvytys todennäköisesti selittää matalalle painuneet korot, voidaan olettaa että korkojen maltillinen nousu ei indikoisi talouden kasvunäkymien parantumista. Tästä johtuen on perusteltua arvioida osakkeiden arvostuksen turvamarginaalia riskittömän koron nousuun ilman, että samanaikaisesti nostaisi arviota yhtiöiden kasvunäkymistä.   Laskelmiemme mukaan nykyisellä matalalla korkotasolla, suurimpien suomalaisosakkeiden nousupotentiaali olisi keskimäärin jopa runsaat 30%. Mikäli riskitön korko nousisi yhden prosenttiyksikön ja muut tekijät pysyisivät ennallaan, laskisi suomalaisosakkeiden nousupotentiaali keskimäärin noin 20%:a eli runsaaseen 10%:iin. Monissa osakkeissa nousupotentiaali on edelleen varsin hyvä tämän ”korkotestin” jälkeenkin. Osassa yhtiöissä nousupotentiaali häviäisi tämän testin tulosten perusteella. Yhtiökohtaisiin lukuihin ja tarkempaa analyysiin aiheesta voi tutustua aamukatsauksestamme.   Osakkeet edelleen mielenkiintoisia   Hermostuneisuus osakemarkkinoilla on lisääntynyt toukokuun lopulta lähtien. Tämä on hyvin perusteltua edellä kuvatuista syistä johtuen. Näkemyksemme mukaan osakkeet säilyvät todennäköisesti mielenkiintoisimpana omaisuusluokkana myös kesän aikana, vaikka alkuvuotta voimakkaampia kurssiliikkeitä on odotettavissa.

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.

Blogeissa

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.