veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Ennusteita, toive joulupukille ja sijoittajan uudenvuodenlupaus

Kim Gorschelnik

Ennuste 1: Talouskasvu yllättää positiivisesti 

Syksyn aikana talouden näkymät ovat kohentuneet laaja-alaisesti. Piristymistä on nähty niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Kiinan kasvun hidastuminen on myös pysähtynyt. Tämä on heijastunut mm. hyödykkeiden ja syklisten osakkeiden nousevina hintoina. 

Talousindikaattorit ja markkinaliikkeet osoittavat nyt siihen suuntaan, että vuoden 2017 kasvu voi yllättää positiivisesti. Riskejä on tietysti aina. Korkeat velkatasot ja poliittinen epävarmuus lienee suurin riskiä nostava yhdistelmä seuraavalle vuodelle. 

Ennuste 2: Korkosijoittajalla edessä vaikea vuosi

Odotukset talouskasvusta ja inflaation noususta ovat nostaneet pitkiä korkoja USA:ssa. Globaalisti inflaatiota nostavat hyödykkeiden hintojen nousu. Viimeisin rykäys ylöspäin nähtiin öljyssä, kun tuotantoa rajoitettiin.

Palkkainflaatio on sen sijaan ollut toistaiseksi matalaa USA:ta lukuun ottamatta. Kuulemme myös yhä enemmän finanssielvytystä puoltavia mielipiteitä. Eniten asia on ollut esillä USA:ssa, jossa infrainvestoinnit olivat yksi presidentiksi valitun Donald Trumpin keskeisistä vaaliteemoista. Protektionismin nousu olisi globaalille talouskasvulle negatiivista. Molemmat asiat nostaisivat inflaatiopaineita USA:ssa. Euroopassa ollaan inflaatio- ja korkosyklissä selvästi perässä.

USA:n keskuspankki on nostanut sekä tänä vuonn että edellisenä vuonna ohjauskorkoa kerran. Vuodelle 2017 keskuspankkiirit ennakoivat kolmea koronnostoa.

Euroopan keskuspankilta ei koronnostoja nähdä vielä muutamaan vuoteen. Korkeat velkatasot pitävät huolta siitä, että keskuspankit pysyvät rahapolitiikassaan varovaisina. Lyhyet korot pysyvät matalalla, erityisesti euroalueella. Korkosijoittajalle tilanne on hankala. Talletuksille ei saa tuottoa, ja USA:ssa pitkien velkakirjojen arvo on laskenut korkojen nousun myötä. Turvallisena koetuista valtiolainoista on tullut tappiota. Euroopassa pitkien korkojen voimakasta nousua ei todennäköisesti vielä nähdä. Korkopohja sen sijaan todennäköisesti jo ohitettiin. 

Ennuste 3: Osakekurssien nousu jatkuu

Matalat korot ovat ohjanneet pääomia paremman tuoton perässä myös osakkeisiin. Osakkeen arvo on tulevaisuuden kassavirta diskontattuna nykyhetkeen. Mitä matalampi korko, sitä arvokkaampia tulevat kassavirrat ovat. 

Kolikon kääntöpuoli on, että myös tulevaisuuden vastuiden nykyarvo kasvaa. Eläkevastuut ja yksityishenkiköiden varautuminen eläkepäiviin ovat tästä hyvä esimerkki. Jotta tulevista vastuista selvittäisiin, säästämistä pitäisi lisätä, kun tuotto-odotus (korko) on matala. Tämä säästäminen on pois kulutuksesta, mikä puolestaan heikentää talouskasvua.

Heikko talouskasvu puolestaan johtaa investointien vähyyteen, mataliin korkoihin ja kierre on valmis. Nollakorkoja pidetään myös ”luonnottomina” ja osoituksena kriisin syvyydestä. Tämä ei houkuttele riskinottoon esimerkiksi investoinneissa, vaikka rahan hinta onkin alhaalla. Korkokäyrän (loivan) jyrkentyminen voisi luoda uskoa tulevaisuuteen, mitä talous tarvitsee. 

Positiivista osakkeiden hinnoittelun kannalta on, että ultra-matalaa korkotasoa ei milloinkaan täysin hinnoiteltu osakkeisiin. Osakemarkkinoiden arvostukset ovat toki historiallisiin keskiarvoihin nähden koholla, mutta kuplahinnoitteluun ei koskaan menty toisin kuin korkopuolella. Korkokäyrän jyrkentyminen on positiivista pankkisektorille. Pankkisektori puolestaan on keskeinen luotonannon kannalta ja siten talouskasvun mahdollistaja.

Ennuste 4: Helsingin pörssin näkymät parantuvat

Edellä kuvattu syklin vahvistuminen on positiivista melko sykliselle Helsingin pörssille. Pörssilistalta löytyy paljon suuria suhdanneherkkiä yhtiöitä. 

Venäjän talous näyttää myös piristymisen merkkejä, kun öljyn hinta nousee ja korot laskevat. Venäjän ja USA:n suhteiden mahdollinen parantuminen tukee myös tilannetta. Tämä olisi positiivista sekä Suomen taloudelle että niille muutamille pörssiyhtiöille suoraan, joilla on merkittävää toimintaa Venäjällä.   

Suomen talouden näkymät ovat myös vahvistuneet kuluvan vuonna. Tämä tukee puolestaan kotimarkkinayhtiöitä, joiden tuloskäänne on ollut laaja-alaista jo kuvana vuonna.

Ennuste 5: Politiikka pitää sijoittajia varpaillaan Euroopassa

Eurooppaan on tulossa mielenkiintoinen vaalivuosi. Vuorossa ovat mm. Ranskan presidentinvaalit huhti-toukokuussa ja Saksan liittopäivävaalit syyskuussa. On mahdollista, että kolmanneksi suurimmassa euromaassa Italiassa nähdään myös parlamenttivallit seuraavana vuonna. 

Vuosien 2008-2009 finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat pitkään olleet määräävässä asemassa sijoittajan maailmassa. Nyt areenalle on astumassa yhä vahvemmin politiikka. Tästä on saatu jo tänä vuonna esimakua, ja luvassa on todennäköisesti hermoilua ja kurssien poukkoilua.

Toive joulupukille: Poliitikoille rohkeutta! 

Taloutta on yritetty saada liikkeelle keskuspankkien voimakkaalla elvytyksellä. Korot ovat olleet pitkään historiallisen alhaalla.

Nyt kapula on puheissa siirtynyt finanssielvytyksen suuntaan eli poliitikoille. Samalla olisi pidettävä huolta, että tarpeelliset rakennemuutokset tehtäisiin. Näistä on puhuttu jo vuosia. Olisiko vuosi 2017 tämän suhteen käänteentekevä? Tätä ainakin sopii toivoa, sillä pelkällä velkaelvytyksellä tästä ei selvitä. 

Sijoittajan uudenvuodenlupaus: Älä hötkyile

Päättyvä vuosi on pitänyt sisällään yllätyksiä. Ensimmäinen nähtiin vuoden alussa, kun pelot perusteollisuuden alamäen tuomasta taantumasta johtivat rajuun pudotukseen hyödykkeissä ja osakkeissa. Kesäkuussa oli vuorossa Ison-Britannian EU-eroon johtanut kansanäänestys. Kolmantena vuorossa oli Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi. Tapahtumia voi pitää yllättävinä ja vielä yllättävämpänä voi pitää markkinoiden iskunkestävyyttä. Yllätyksistä toivuttiin nopeasti.

Mitä sijoittajan olisi syytä oppia näistä tapahtumista? Kannattaa pitää kiinni sijoitussuunnitelmastaan eikä hötkyillä.

Kim Gorschelnik on FIMin pääanalyytikko 

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.