veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kymmenen mielenkiintoista kasvuosaketta

Kim Gorschelnik

Vuoden 2015 numerot on pörssiyhtiöiden osalta lyöty pöytään. Tarkastelin vajaa vuosi sitten mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä Helsingin pörssistä. Nostin tuolloin mielenkiintoisiksi seuraavat kymmenen osaketta: Amer Sports, Basware, Digia, Elektrobit (nykyisin Bittium), Kone, Neste, Ponsse, Raisio, Revenio ja Wärtsilä. Yhtiöitä ei valittu tuolloin pelkästään vuoden 2015 liikevaihdon kasvuodotusten perusteella. Ajatuksena oli yhdistää kasvupotentiaali myös muihin laadullisiin tekijöihin ja osakkeen arvostukseen. 

Kasvu palkittiin kurssinousulla

Näiden kymmenen yhtiön meno vuonna 2015 oli kokonaisuudessaan hyvää. Liikevaihdon kasvu oli keskimäärin runsaat 9%, kun laskelmista jätetään pois Bittium, jonka suurin liiketoimintayksikkö (Automotive) myytiin pois. Kasvu oli yli kaksinkertaista Helsingin pörssin keskimääräiseen liikevaihdon kasvuun verrattuna. Nesteen liikevaihdon voimakkaan laskun selittää öljyn hinnan lasku, mikä on läpilaskutuserä Nesteelle.

Hyvä kehitys palkittiin myös pörssissä. Tämän kymmenen osakkeen korin keskimääräinen tuotto osingot huomioiden oli 25%. Osingot huomioiva yleisindeksi laski samalla ajanjaksolla kolme prosenttia, joten suhteellinenkin tuotto oli hyvä.

Kärkikaksikon muodostivat Elektrobit (nykyisin Bittium) ja Digia lähes 70% nousulla. Bittiumin kurssi sai vauhtia edellisvuona, kun yhtiö myi auto-ohjelmistoja suunnittelevan liiketoimintansa Continentalille. Digian hyvän pörssikehityksen taustalla oli puolestaan Qt-liiketoiminnan kasvun jatkuminen. Baswaren osake oli kymmenikön ainoa, jonka kurssi laski (-7%).

Uudet valinnat

Teen muutamia muutoksia valintoihin. Baswaren omat kasvutavoitteet muutaman vuoden päähän ovat kovia. Vuonna 2015 liikevaihdon kasvu oli 12%, mitä nosti yritysosto Isosta-Britanniasta. Kasvupanostusten takia kuluvan vuoden tulos painuu tappiolle. Jään odottelemaan näiden panostusten vaikutusta orgaaniseen kasvuun.

Wärtsilän kohdalla laivamarkkinan heikkous vie parhaan terän lyhyen aikavälin kasvunäkymistä. Ponssen meno on ollut vakuuttavaa. Edellisvuonna liikevaihto kasvoi yli 18% ja nyt kapasiteetti rajoittaa lyhyellä aikavälillä kasvua. Kurssikehitys on ollut erittäin vahvaa, joten vaihdan hevosta nousun jälkeen. Baswaren, Ponssen ja Wärtsilän tilalle uusina yhtiöinä mukaan nousevat Comptel, Pihlajalinna ja Verkkokauppa.

 1. Amer Sports. Amerin kasvuajuri on edelleen Asusteet ja jalkineet -yksikkö. Näiden tuoteryhmien kasvu oli edellisvuonna 15% ja 14%. Samalla kasvu pienentää sääherkän talviurheilun osuutta koko Amer Sportsista. Koko Amer Sportsin liikevaihdon kasvu oli edellisvuonna vertailukelpoisin valuutoin 6%, mitä voi pitää hyvänä tasona.

 2. Bittium. Elektrobit (nykyisin Bittium) oli mukana edellisellä listalla auto-ohjelmistojen kasvunäkymien perusteella. Kasvupotentiaalin havaitsi myös Continental, joka teki tästä yksiköstä ostotarjouksen ennen kuin yhtiö ehti jakautua kahdeksi pörssiyhtiöksi. Jäljelle jäänyt liiketoiminta on mielestäni kuitenkin myös mielenkiintoinen. Yhtiön puhelimet, joissa on panostettu tietoturvaan, voivat tuoda positiivisen yllätyksen
  .
 3. Comptel. Comptelille vuosi 2015 on vahva ja näkymät jatkon suhteen ovat lupaavat. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi 14% kaikkien aikojen ennätykseen. Ohjelmistoyhtiölle televerkkojen teknologiamurros luo mahdollisuuksia. Yhtiön kasvuhakuisuudesta ja innovaatiokyvystä kertoo edellisvuoden aikana kehitetty FWD -tuote, jolla asiakas maksaa datasiirrosta vain käyttämänsä ajan perusteella tarjoten operaattoreille samalla uusia ansaintamahdollisuuksia.

 4. Digia/Qt. Nostin Digian vajaa vuosi sitten uutena yhtiönä mielenkiintoisten kasvuyhtiöiden kymmenikköön. Digian Qt –liiketoiminnan (käyttöjärjestelmäriippumaton ohjelmistotyökalu) kasvu jatkui voimakkaana vuoden 2015 aikana (32%). Qt:lla on mielenkiintoinen asema esineiden internetissä (IoT). Myös kotimaan liiketoiminta kasvoi. Yhtiö jakautuu kahdeksi pörssiyhtiöksi toukokuussa, jolta osin tilanne muistuttaa Elektrobitin tilannetta vuosi sitten.  
    
 5. Kone. Koneen kehitys jatkui vakuuttavan vahvana myös edellisvuonna. Liikevaihto kasvoi 17,9% ja vertailukelpoisin valuutoin 8,3%. Vahvoja lukuja 8,6 mrd. euron liikevaihdon omaavalle yhtiöille nykyisessä matalan talouskasvun ympäristössä. Konepajayhtiöiden ehdotonta laatua, jonka kasvun ennustetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna Kiinaan liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta.

 6. Neste Oil. Neste Oilin vuosi 2015 sujui erinomaisesti. Porvoon jalostamon seisokista huolimatta tulosparannus oli voimakasta. Nesteellä on mielenkiintoinen johtava positio uusiutuvien polttoaineiden markkinalla. Mielenkiintoista nähdä mitä uusia siirtoja yhtiö mahdollisesti tällä puolella keksii.

 7. Pihlajalinna. Pihlajalinnan liikevaihdon kasvuennuste kuluvalle vuodelle on Helsingin pörssin kovin. Ulkoistussopimukset ja yrityskaupat kasvattavat yhtiötä. Yhtiön asema on mielenkiintoinen murroksessa olevalla terveydenhuollon toimialalla.

 8. Raisio (rehuinnovaatiot). Pidän Raision mukana listalla, vaikka liikevaihdolla mitattuna kasvua ei vielä tälle vuodelle odoteta. Yhtiön sisällä on kuitenkin mielenkiintoinen kasvuoptio: rehuinnovaatio Benemilk. Odotukset kaupallistamisesta ovat siirtyneet, mutta kuluva vuosi on mielenkiintoinen.

 9. Revenio. Revenion iCare -tuoteperheen silmänpainemittareiden kasvu jatkui voimakkaana edellisvuonna liikevaihdon kasvun oltua 26%. Yhtiö on kuluvana vuonna tuonut markkinoille uuden version jo yli kymmenen vuotta markkinoilla olleeseen mittariin. Revenio koki maaliskuussa takaiskun, kun kotimittaukseen kehitetty iCare HOME ei saanut USA:n viranomaisten myyntilupaa. Yhtiö on tiedottanut hakevansa lupaa uudelleen kuluvana vuonna.

 10. Verkkokauppa. Verkkokauppa hyötyy kaupan alan murroksesta, kun verkkokaupan osuus kasvaa. Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuonna 25% ja yhtiöltä odotetaan noin 15% kasvua kuluvalle vuodelle. Volyymien kasvun myötä myös kannattavuus on parantunut. Melkoinen suoritus puhtaalle kotimarkkinayhtiöltä.

Katsotaan taas vuoden päästä miten yhtiöillä on mennyt ja miten saavutukset on otettu vastaan pörssissä.

Kim Gorschelnik  on FIM Pankin pääanalyytikko

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.

Blogeissa