veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kiristyvä verotus vaikeuttaa ostovoiman ja kilpailukyvyn yhteensovittamista

Eugen Koev

Palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima heikkenee tänä vuonna prosentilla, huomautti Tulo- ja kustannusselvitystoimikunta (TUKUSETO) viime viikolla julkaistussa raportissaan Talousnäkymät ja palkanmuodostus.

Arvion taustalla ovat valtiovarainministeriön ennusteet palkkasumman, tuloverojen, tulonsiirtojen ja inflaation kehityksestä. Kyseessä on kokonaistaloudellinen tarkastelu, jossa otetaan huomioon työllisyyden muutosten vaikutukset edellä mainittuihin suureisiin.

Julkaistu arvio on kyllä jossain määrin alakanttiin, sillä yleisradioveroa vastaavan tv-lupamaksun poistamista ei ole otettu huomioon. Ilman yleisradioveroakin arvio palkansaajien ostovoiman kehityksestä on tänä vuonna kuitenkin selvästi negatiivinen.

Arvio heikkenevästä ostovoimasta liittyy vain pieneltä osin työllisyyden kehitykseen.  Pääroolissa on verotus.  Tänä vuonna ansiotuloverotuksen veroperusteisiin ei tehty ansiotason inflaatiotarkistuksia ja kunnallisverotus kiristyi. Seurauksena on, että käteen jäävät palkat vähenevät.  Kulutusverotuksen kiristykset, joista merkittävin on arvonlisäverotuksen kiristys, taas vaikuttavat ostovoimaan inflaation kautta.

Huolestuttavinta raportissa on, että palkansaajien ostovoiman arvioidaan heikkenevän vielä ensi vuonna. Arvion pohjalla on skenaario, jossa palkat nousevat 2,5 prosenttia, työllisyys ei enää heikkene ja toisaalta hallitus ei ryhdy uusiin veronkiristyksiin.

Tosiasiassa palkkakehitys on ensi vuoden osalta auki.  Raamisopimus päättyy viennin kannalta keskeisessä teknologiateollisuudessa ensi syksynä ja kevääseen 2014 mennessä suurin piirtein kaikilla muillakin sopimusaloilla. Ministeriön ”tekninen oletus” kahden ja puolen prosentin ansiotason yleisestä noususta on kaukana monen työnantajan esittämästä nollalinjasta. Eivätkä työntekijätkään helposti hyväksy palkkojensa ostovoiman rapautumista, etenkin kun kokevat, ettei vaatimatonkaan palkkakehitys varmista heille työpaikkaa.

Veroratkaisut ovat ostovoiman ja työllisyyden kannalta jälleen kerran keskeisessä roolissa, mutta liikkumavaraa on paljon vähemmän kuin menneinä vuosina, jos ollenkaan. Julkinen sektorihan velkaantuu koko ajan lisää, eivätkä leikkaukset tai rakenteelliset uudistukset vaikuta yhtään veronkorotuksia helpommalta ratkaisulta. Hallitus joutuu jo maaliskuun kehysriihessä jälleen kerran ottamaan kantaa julkisen talouden sopeutumistarpeisiin.  Arvio tulevasta palkkakehityksestä varmasti vaikuttaa tähän. Lisäksi rivien välistä on annettu ymmärtää, että kokonaistaloudellisesti järkeviä palkkaratkaisuja voinee sittenkin tukea veropolitiikalla.

Ilmeisin tapa tulla palkansaajaa vastaan olisi tehdä yleistä ansiotasoa vastaavia inflaatiotarkistuksia vuodelle 2014 ja pidättäytyä uusista veronkiristyksistä.  Työnantajapuoli ei ole kuitenkaan lämmennyt raamiratkaisun jatkolle.

>> Taloustaito

Kirjoittajasta

Eugen Koev on Akavan pääekonomisti.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.