veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Osinkoverotus on syytä kytkeä nettovarallisuuden lisäksi palkkasummaan

Eugen Koev

<Eugen Koev> Kevään kehysriihessä sovitun osinkoverouudistuksen sisällöstä väännetään mitä ilmeisimmin  kättä vielä budjettiriihessä.  Helsingin Sanomien tietojen mukaan ainakin valtiovarainministeri vastustaa päätöstä luopua ansiotulo-osingon käsitteestä verotuksessa. Ilmeisesti ministeri pelkää, että jos kaikki osingot verotetaan jatkossa  pääomatuloina, kasvaa etenkin varakkaampien yrittäjien kannustin korvata palkkojaan osingoilla entisestään.

Pelko saattaa olla aiheellinenkin, mutta nähdäkseni nykyinen järjestelmä puolestaan luo vääränlaisia kannustimia työvaltaisille, vähän pääomia ja usein paljon osaamista edellyttäville aloille.  Nykyään pääomatulona verotettavan osingon määrä riippuu vain listaamattoman osakeyhtiön nettovarallisuudesta, eli siitä kuinka paljon enemmän yhtiöllä on varoja kuin velkaa.  Näin on haluttu luoda kannustin sille, että varat pidetään yrityksessä, jotta ne voivat lisätä investointeja ja työllisyyttä.

Ongelmana on, että yhteys yrityksen varallisuuteen, kasvuun ja työllisyyteen ei ole suoraviivainen.  Moni nopeasti kasvava, kannattava yritys on pakostakin velkainen, ja toisaalta yrityksen suuri nettovarallisuus saattaa kieliä pikemminkin kasvumahdollisuuksien puutteesta. Siten ei ole takeita, että ”vakavarainen” yritys on tai pysyisi hyvänä työnantajana.

Jos osinkojen jaosta pääoma- ja ansiotulo-osinkoina verotuksessa ei luovuta, olisi erinomaisen hyvät syyt täydentää nettovarallisuuskriteeriä palkkasummakriteerillä.  Nykyään henkilöyhtiöiden nettovaroihin lasketaan 30 prosenttia vuoden aikana maksetuista palkoista.

Listaamattomien osakeyhtiöiden tapauksessa toimiva ratkaisu voisi olla, että osingon pääomaosuus  määräytyisi joko nykyisen tavan mukaan lasketun nettovarallisuuden perusteella tai vaihtoehtoisesti laskemalla nettovarallisuudeksi tietty osuus palkkasummasta, vaikkapa 30 prosenttia. Näin osinkoverotusta saataisiin  nykyistä selkeämmin kytkettyä yrityksen kasvuun ja työllisyyteen ja verokannustinjärjestelmä tasapuolisemmaksi myös osaamisintensiivisten palvelualojen yrittäjille.

>> Taloustaito

Kirjoittajasta

Eugen Koev on Akavan pääekonomisti.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.