veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kiihdytyskaista, ei oikotietä

Jari Luoto

Vastikään julkistettu YK:n katsaus maailman talouskehitykseen kertoo maailmantalouden kaikella todennäköisyydellä kasvavan lähiaikoinakin alle sen, mihin potentiaalia olisi. Vaikka talouskriisi ja heikko kasvu ovat kurittaneet erityisen rankasti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, on talouden kasvuvauhti hidastunut kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana merkittävästi myös suurissa nousevissa talouksissa, kuten Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Brasilian talousvuosi 2012 oli ehkä suurin pettymys, ja bruttokansantuotteen kasvu jäi alle prosentin.

Jos Brasilian yhteiskunnan muutosta tarkastelee 10 – 15 vuoden aikajänteellä, on myönteinen muutos selvää ja tapahtunut nopeammassa tahdissa kuin aikanaan vaikkapa Suomen kehittyessä maa- ja metsätalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollistuneeksi ja sitten pääosin palveluihin nojaavaksi yhteiskunnaksi.

Brasilia on kyennyt vähentämään tulonjaon epätasaisuutta, lisäämään kansalaistensa kouluvuosien määrää, poistamaan nälän ja nostamaan köyhyydestä edes alempaan keskiluokkaan valtavan määrän ihmisiä, noin 35 – 40 miljoonaa verrattain lyhyessä ajassa. Joistakin kehitysmaille tyypillisistä piirteistä huolimatta, ei Brasilia ole enää kehitysmaa, vaan nopeasti kasvava, nouseva talous.

Muutoksen nopeudesta johtuen monien kehittyvien talouksien voi sanoa asettautuneen kiihdytyskaistalle, jolla ne etenevät ja kasvattavat bruttokansantuotettaan nopeammin kuin OECD:n jäsenmaat. Edellä mainittu YK:n katsaus myös osoittaa sen, että oikoteitä kehitykseen ei ole.

Vaikkapa raaka-aineiden korkealla pysyttelevät hinnat tai niiden voimakkaasti kasvava kysyntä voivat jonkin aikaa ruokkia komeita talouskasvulukuja, kuten Brasilialle kävi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Nyt tuon ”helpon”, ekspansiivisen kasvun aika on ainakin toistaiseksi ohi. Tämä ei koske vain vientimarkkinoita, vaan myös kotimaista kulutuskysyntää. Vaikka kotitalouksien velka on edelleenkin kansainvälisesti vertailleen alhainen (vajaa puolet vuosituloista), on velkaantumisen kasvu ollut äärimmäisen nopeaa kymmenen vuoden aikana. Hallituksen resepti ruokkia kysyntää autojen ja kodinkoneiden verohelpotuksilla alkaa nuhjaantua.

Jos oikotietä ei ole, mitä Brasilian kaltaisessa nousevassa taloudessa tarvitaan, jotta pysytään edes kiihdytyskaistalla? Kahteen sanaan tiivistettynä:  investointeja infraan.

Tuoreiden laskelmien mukaan Brasilia voisi kasvattaa vientiään ja parantaa kilpailukykyään sekä sijoittaa voimavarojansa paljon nykyistä paremmin, jos se kykenisi nostamaan investointien vaatimattoman 18 % osuuden bruttokansantuotteesta 5  – 10 prosenttiyksiköllä ja parantamaan niin teiden, satamien, lentoasemien, vesiväylien kuin julkisen hallintonsa ja koulutusjärjestelmänsä tilaa.

Monet asiat tapahtuvat Brasiliassa liittovaltion komennossa, vähintäänkin ystävällisen kädestä pitämisen merkeissä, kuten valtavat sosiaaliset tulonsiirto-ohjelmat osoittavat. Haasteellisempaa on löytää oikeat talouspoliittiset eväät tuottavan sektorin menestykselle. Siihen tarvitaan hiukan enemmän kuin presidentin ukaasi aamun talouslehden etusivulla: ”Nollatoleranssi julkisten töiden viivästymiselle!”

>> Taloustaito

Kirjoittajasta

Jari Luoto on Suomen suurlähettiläs Sveitsissä.