veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kysyntäriskit kasvavat

Kim Gorschelnik

Vaikeina aikoina vakaimmat yhtiöt löytyvät yleensä terveydenhuollosta, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntapalveluista.

Taloustilanne heikentyi kesän aikana selvästi. Merkittävä muutos kevääseen verrattuna on euroalueen heikkouden leviäminen muualle maailmaan. Se aiheuttaa lisää päänvaivaa yrityksille. Yritysten tuottamien tuotteiden ja palvelujen kysyntää voidaan arvioida eri näkökulmista:

Syklinen vai defensiivinen yhtiö?

Tuotteiden ja palvelujen kysynnän herkkyyttä arvioidaan perinteisesti suhteessa yleiseen talouskehitykseen. Tämän perusteella yhtiöt jaotellaan usein syklisiin ja defensiivisiin yhtiöihin. Defensiivisten yhtiöiden kysynnän vaihtelut ovat pienempiä kuin yleisen talouskehityksen. Tämä pienentää riskiä ja tuo turvaa silloin, kun ollaan supistuvassa taloudessa, kuten nyt euroalueella.

Loppukysyntä?  

Yritysten kysyntään liittyvää riskiä voi arvioida myös loppukysynnän kautta. Kuka yrityksen tavarat ja palvelut ostaa? Jos ostaja on kuluttaja, herkkyys kysynnän muutoksille on yleensä pienempi. Edellä kuvattujen defensiivisten yhtiöiden loppukysyntä tulee usein kuluttajilta.

Minne myydään?  

Jo pitkään on ollut tiedossa, että euroalueen kasvu ja kasvunäkymät ovat vaisut suhteessa muihin suuriin talousalueisiin. Yrityksen kannalta kysyntäriski pienenee, jos merkittävä osa myynnistä menee muualle kuin euroalueelle.

Yhtiön kilpailuasema?  

Neljäs tapa arvioida yrityksen kysyntäriskiä on arvioida tarkemmin yhtiön kilpailuasemaa. Mitä vahvempi yhtiön asema suhteessa asiakkaisiin, sitä paremmassa asemassa yhtiö on puolustaessaan myyntiään ja kannattavuuttaan. Michael Porter määrittelee kilpailuaseman siten, että mukana on asiakkaiden neuvotteluvoiman lisäksi tuottajien neuvotteluvoima, uusien tulokkaiden uhka, vaihtoehtoisten hyödykkeiden uhka sekä toimialan nykyinen kilpailu. Tämä toimii hyvänä kehikkona pörssiyhtiöidenkin kilpailuaseman arvioinnissa.

Mihin katse vaikeina aikoina?  

Kasvunäkymien heikentyessä kannattaa osakeanalyysissä lisätä huomiota yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntänäkymään. Toki kaikissa suhdannetilanteissa tämä on olennaisin asia liiketoiminnassa, mutta heikompina aikoina merkitys korostuu. Vaikeina aikoina vakaimmat yhtiöt löytyvät yleensä terveydenhuollosta, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntapalveluista.

Olemme nyt omissa sijoitussuosituksissamme painottaneet edellä kuvattuja tekijöitä aikaisempaa voimakkaammin. Kiinnostuneille lisätietoa näkemyksistämme myös yksittäisten Suomi-yhtiöiden osalta löytyy Sijoitustalous-sivustolta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Arvopaperi-lehden Kumppani-blogissa pe 24.8.2012.

Kirjoitus on julkaistu Sijoitustalous-sivustolla 27.8.2012.

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.