veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Valmistaudutko palkkaneuvotteluihin? Muista myös luontoisedut

Valmistaudutko palkkaneuvotteluihin? Muista myös luontoisedut
4.3.2019

Valmistaudutko palkkaneuvotteluihin? Palkan lisäksi huomio kannattaa suunnata verokysymyksiin, sillä oikeilla ratkaisuilla voi säästää merkittävästi. Työnantajalta voi pyytää palkkioksi muutakin kuin rahaa – kuten ravinto-, puhelin- tai autoedun.

Vaikka rahapalkan maksaminen on työnantajalle yksinkertaisinta, palkan maksu muussa muodossa voi tuoda verotuksellisia etuja ja säästöjä niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Tällaiset järjestelyt ovatkin verraten yleisiä.

Palkkaneuvotteluissa kuukausittaiseen peruspalkkaan saatetaan leipoa sisään esimerkiksi ravintoetu, puhelin tai auton käyttöoikeus. Palkka voidaan maksaa jopa pelkästään luontoisetuina, mitä erityisesti yrittäjät toisinaan hyödyntävät.

Tyypillisimmin työntekijän käyttöön annetaan puhelinetu.

  • Vuonna 2017 puhelinetu oli käytössä Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa noin 440 000 verovelvollisella.
  • Ravintoetu tuli tilastoissa hyvänä kakkosena: sellaisesta sai nauttia 289 000 henkilöä.
  • Vapaa autoetu oli käytössä 51 000 henkilöllä ja auton käyttöetu 19 000 henkilöllä.
  • Yhä yleisempää on myös antaa työntekijälle käyttöön työsuhdematkalippu. Vuonna 2017 sellainen oli käytössä 91 000 käyttäjällä, joista 89 prosenttia asui Uudellamaalla. 

Henkilökuntaetu vain luontoisetu?

Verotuksessa muuna kuin rahana annetut edut jaetaan kahteen ryhmään: henkilökuntaetuihin ja luontoisetuihin. Henkilökuntaedut koskevat koko henkilökuntaa tai tiettyä objektiivisin perustein rajattua ryhmää kokonaisuutena. Jos henkilökuntaedut ovat tavanomaisia ja kohtuullisia, ne ovat verovapaita.

Luontoisedut puolestaan annetaan työntekijöille yleensä yksilöllisemmin. Puhelinedun saavat ehkä vain sellaiset työntekijät, joiden halutaan olevan tavoitettavissa puhelimitse myös muualla kuin työpaikalla. Autoetu taas saatetaan antaa sille myyntiedustajalle, joka joutuu työnsä vuoksi matkustamaan paljon. Luontoisedulla tarkoitetaan muuna kuin rahana maksettavaa palkkaa ja ne ovat veronalaista tuloa saajalleen. 

Verohallinto linjaa luontoisetujen verotusarvot

Verohallinto vahvistaa päätöksellään vuosittain verotusarvot tyypillisimmille luontoiseduille, kuten asunto-, auto-, ravinto- ja puhelinedulle. Ensimmäistä kertaa vuodelle 2019 on vahvistettu myös arvo sähköauton latausedulle.

Jos saat rahapalkan lisäksi esimerkiksi puhelinedun, edun arvo lisätään ennakonpidätystä toimitettaessa rahapalkkaasi. Ennakonpidätys lasketaan rahapalkan ja luontoisetujen verotusarvon yhteismäärän perusteella. Näin laskettu ennakonpidätys vähennetään rahapalkasta.

Luontoisetujen vahvistetut arvot ovat usein edun käypää arvoa alhaisemmat. Tästä johtuen ne ovat myös palkansaajan näkökulmasta edullisia. Käypää hintaa alhaisempaan arvoon arvostaminen tarkoittaa, että joudut maksamaan veroa pienemmästä summasta, kuin mikä edun todellinen arvo euroissa on.

Jos etu arvostetaan käypää hintaa alemmaksi, työntekijälle on halvempi ottaa luontoisetu osaksi palkkaa kuin ottaa palkka rahana ja maksaa samasta hyödykkeestä täysi hinta palkalla, joka jää verojen jälkeen käteen. Jollei Verohallinto ole vahvistanut edulle erillistä verotusarvoa, palkan muuttamisesta luontoiseduksi ei yleensä ole välitöntä verohyötyä. 

Työnantajakin voi säästää luontoiseduissa

Jos luontoisedulle vahvistettu verotusarvo on alempi kuin sen järjestämisestä työnantajalle aiheutuneet todelliset kustannukset, myös työnantaja säästää.

Palkan sivukulut nimittäin maksetaan Verohallinnon vahvistaman arvon eikä työnantajalle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Kääntöpuoli toki on, että myös eläkekertymä on pienempi, jos osa palkasta on käypää arvoa alhaisemmaksi arvostettuja luontoisetuja.

Luontoisedut verotetaan sen vuoden tulona ja arvostetaan sen vuoden perusteiden mukaisesti, jona ne ovat olleet käytettävissä. Sellainen etu, jota ei ole luontoisetupäätöksessä erikseen mainittu, arvostetaan käypään arvoon. Käypä arvo on myös arvostuksen katto: jos jonkin edun käypä arvo on Verohallinnon vahvistamaa arvoa alhaisempi, pidetään verotusarvona enintään käypää arvoa.

Jos maksat nettopalkastasi, eli verojen jälkeisestä palkastasi, työnantajalle vähintään luontoisetuarvon suuruisen korvauksen, ei verotettavaa etua synny. Työnantajan pitää kuitenkin ilmoittaa luontoisetu tulorekisteriin.

Tällaisesta korvauksesta ei ole kyse silloin, jos esimerkiksi sovit työnantajasi kanssa, että saat 520 euron arvoisen autoedun ja että 5 200 euron rahapalkkaasi pienennetään autoedun verotusarvon verran. Ennakonpidätys ja vero lasketaan jatkossakin samasta 5 200 eurosta, mikä sisältää 4 680 euron rahapalkan ja 520 euron autoedun.

Kati Malinen
Johtava verojuristi, Veronmaksajain Keskusliitto

LUONTOISEDUT Haluatko tietää lisää puhelinedusta, lounasedusta tai autoedusta? Lue helmikuun Taloustaidosta juttu 3 x kiinnostavimmat luontoisedut. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti