veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Miten etätyö vaikuttaa vapaan autoedun arvoon?

Miten etätyö vaikuttaa vapaan autoedun arvoon?
15.8.2023

Minulla on työnantajaltani vapaa autoetu. Tämä etu korottaa verotettavaa palkkaani ja ansiotuloani samalla kaavamaisella summalla joka kuukausi.

Teen nykyään enimmäkseen etätöitä. Kuulin, että autoedun näkökulmasta etätöiden tekemisestä on hyötyä. Mitä tämä tarkoittaa?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa: 

Vapaan autoetusi verotusarvo on laskettu niin, että sinulla oletetaan olevan yksityisajoja yhteensä 1 500 kilometriä kuukaudessa eli 18 000 kilometriä vuodessa.

Jos yksityisajoja on kalenterivuodessa tätä vähemmän, voidaan ajopäiväkirjaa pitämällä alentaa autoedun arvoa todellisten kilometrien mukaiseksi. Tällöin siis verotettava ansiotulosi pienenee.

Yksityisajoiksi lasketaan myös kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Jos siis teet nykyään enimmäkseen etätöitä ja kodin ja työpaikan välisiä ajoja on selvästi vähemmän kuin ennen, voit päästä edullisempaan autoedun verotusarvoon pitämällä ajopäiväkirjaa. 

Työnantaja voi tarkistaa ajopäiväkirjan kuukausittain ja käyttää alennettua arvoa jo ennakkoperinnässä. Vaihtoehtoinen ja usein helpompi tapa on käyttää ennakkoperinnässä autoedun kuukausiarvoa, jolloin palkansaaja korjaa oikean kilometrimäärän itse veroilmoitukselleen vuoden päättymisen jälkeen. Ajopäiväkirja tulee säilyttää ja esittää Verohallinnolle pyydettäessä. 

Esimerkki: Maijalla on vapaa autoetu ja vuonna 2022 käyttöönotettu auto. Hänellä on ollut ajopäiväkirjan mukaisia yksityisajoja 10 000 kilometriä. Autoedun arvonalennus tehdään 8 000 kilometriltä (18 000 km-10 000 km).

Vuonna 2023 vähennys tämän ikäisessä vapaassa autoedussa on 0,20 e/km. Vähennys lasketaan näin: 0,20 e/km x 8 000 km = 1 600 euroa.

Maijan ansiotuloista vähennetään 1 600 euroa ,ja hän saa lisäprosenttinsa mukaisen verohyödyn. Jos lisäprosentti on esimerkiksi 50, Maijan verosäästö olisi 800 euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti