veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työnantaja maksaa puhelinliittymäni laskun – vaikuttaako tämä puhelinetuni verotusarvoon?

Työnantaja maksaa puhelinliittymäni laskun – vaikuttaako tämä puhelinetuni verotusarvoon?
18.4.2023

Minulla on puhelinetu. Työnantaja ei ole kuitenkaan ostanut minulle puhelinta, vaan käytän itse ostamaani puhelinta. Työnantaja maksaa siis vain puhelinliittymäni laskun. Onko tällä vaikutusta puhelinedun verotusarvoon?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Jos työnantaja maksaa palkansaajan omistaman tai vuokraaman puhelinliittymän laskut, kysymyksessä ei ole puhelinetu. 

Yksityiskäytön osuus puhelinlaskuista on tällaisessa tilanteessa palkansaajan veronalaista palkkatuloa. Myös työkäytön osuus on veronalaista, mutta työnantajan ei tarvitse toimittaa siitä ennakonpidätystä. 

Työntekijä voi vaatia työkäytön osuutta vähennettäväksi tulonhankkimiskuluna tuloverotuksessaan.

Huomioi silloin kuitenkin, että verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. Tulonhankkimisvähennys on kaikille palkansaajille tulonhankkimismenojen kattamiseksi myönnettävä kiinteän suuruinen vähennys, jonka Verohallinto tekee viran puolesta.

Tulonhankkimisvähennyksen myöntäminen ei edellytä, että palkansaajalle olisi todellisuudessa aiheutunut palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja. Jos tällaisia menoja on aiheutunut, niitä voi vähentää ansiotuloista vain, jos menot ovat yli 750 euroa.

Tulonhankkimisvähennys ei kuitenkaan kata asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia eikä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ja työttömyyskassamaksuja. Ne vähennetään aina erikseen tulonhankkimisvähennyksen lisäksi.

Muiden tulonhankkimiskulujen kuin asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen sekä jäsenmaksujen yhteismäärä vaikuttaa siis siihen, vähennetäänkö palkkatulosta viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys vai syntyneet todelliset tulonhankkimiskulut.

Jos todelliset vähennykset ovat enintään 750 euroa tai vähemmän, verovelvolliselle myönnetään tulonhankkimisvähennys. Jos muut kulut ylittävät 750 euroa, vähennyksenä myönnetään todelliset tulonhankkimiskulut.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti