veronmaksajat.fi

VEROT

Palkansaajan veroilmoitus: muista nämä seitsemän rahanarvoista vähennystä

Palkansaajan veroilmoitus:  muista nämä seitsemän rahanarvoista vähennystä
2.5.2023

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Millaisia vähennyksiä palkansaaja voi saada? Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivät ovat 9.5., 16.5. ja 23.5. 

Muista nämä seitsemän vähennystä 

1. Työhuonevähennys

Kun teet töitä kotona tai erikseen hankkimassasi työtilassa, työskentelyn kulut voi vähentää verotuksessa. Työhuonevähennyksen voi tehdä joko kaavamaista työhuonevähennystä käyttäen tai todellisten kulujen mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys on työskentelypäivien kokonaismäärän mukaan joko 920, 460 tai 230 euroa, ja se kattaa kaikki työhuoneesta syntyneet kulut, kuten vuokran, lämmityksen, sähkön ja kalusteet.

Toinen vaihtoehto laskea työhuonevähennys on todellisten kulujen mukaan. Vähennyskelpoisia kuluja voivat olla esimerkiksi kalusteet sekä vuokra-, lämmitys-, sähkö- ja siivouskulut ja rakennuksen hankintamenon poisto. Vähennyksen saamiseksi tulee pystyä esittämään luotettava selvitys kuluista.

2. Tietokone ja tietoliikenneyhteydet

Työhuonevähennys ei sisällä kuluja tietokoneesta tai nettiyhteydestä. Itse maksamasi tietokone tai esimerkiksi näppäimistö sekä nettiyhteys ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluina, jos käytät työvälineitä tai nettiä palkkatulojen hankinnassa. Vähennyksen määrä riippuu siitä, onko käyttämäsi työväline tai nettiyhteys pääasiassa työkäytössä vai osittain myös yksityiskäytössä. Työvälineen hankintahinta vaikuttaa siihen, vähennetäänkö työväline kerralla vai poistoina.

3. Muut työvälineet

Myös muut työssä tarvittavat itse kustannetut työvälineet sekä niiden huolto- ja korjausmenot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Vähennyksen määrä ja vähennystapa määräytyvät samalla tapaa kuin tietokoneen osalta.

4. Kodin ja työpaikan väliset matkakulut

Palkansaaja saa vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo, kuten juna tai bussi, ja vähennys tehdään yleensä kausi- tai sarjalipun mukaan.

Matkakulut voi vähentää omalla autolla vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos julkista liikennettä ei ole lainkaan käytettävissä. Matkakuluvähennys omalla autolla vuonna 2022 0,30e/km. Kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on oma 750 euron omavastuu.

5. Ammattikirjallisuus

Itse hankitun ammattikirjallisuuden, tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden kulut ovat tulonhankkimismenoina vähennyskelpoisia, jos ne ovat tarpeellisia työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.

6. Opiskelu- ja koulutusmenot

Itse maksetut koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman ja tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi ovat vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja. Koulutuksen tulee liittyä välittömästi työtehtäviisi ja vähennyksen saa vain siltä osin, kuin työnantaja ei ole kuluja sinulle korvannut.

7. Jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut saa vähentää verotuksessa täysimääräisinä eikä 750 euron tulonhankkimisvähennys rajoitta niiden vähennyskelpoisuutta.

Muut kuin työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut voivat olla palkansaajan verotuksessa vähennyskelpoisia palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina kuluina. Näiden osalta vähennystä rajoittaa 750 euron tulonhankkimisvähennys.

FAKTA! Tulonhankkimismenojen ilmoittamisesta on hyötyä vasta, kun niiden määrä ylittää viran puolesta annettavan 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Muista myös kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys ei ole tulonhankkimiskulu, kuten muut edellä mainitut vähennykset. Kotitalousvähennyksen saa kotiin ja vapaa-ajan asunnolle ostetuista palveluista ja vähennys tehdään suoraan veroista. 

ESITÄYTETTY VEROILMOITUS | Veronmaksajien jäsen, tarkista kotitalousvähennyksen sekä muiden vähennysten tarkemmat edellytykset Taloustaito Bonuksesta. Veroilmoituksen määräpäivät ovat 9.5., 16.5. ja 23.5.

Maisa Katisko

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti