veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Lähes 600 000 eläkeläiselle tulossa korjattu verokortti virheellisen tilalle

Lähes 600 000 eläkeläiselle tulossa korjattu verokortti virheellisen tilalle
22.12.2022

Verohallinto tekee tammikuussa uudet verokortit niille eläkeläisille, joilla joulukuussa lähetetyissä verokorteissa oli liian pieni veroprosentti. Uudet eläkkeen verokortit lähtevät Verohallinnosta suoraan eläkkeiden maksajille.

Eläkkeensaajalle lähetetään päätös, josta löytyvät uuden verokortin tiedot. Virheellisen verokortin saaneen ei tarvitse tehdä mitään.

Verohallinto kertoi viime viikolla, että se on joulukuussa laskenut lähes 600 000 eläkeläiselle liian alhaisen veroprosentin vuodelle 2023. 

Verohallinto korjasi virheen 17.12., ja nyt eläkeverokorttien laskenta toimii oikein. Verohallinto lähettää tammikuussa päätökset uudesta verokortista kaikille niille eläkkeensaajille, joiden veroprosentin perusteet olivat aiemmin väärin. Kaikilla korjaus ei kuitenkaan välttämättä vaikuta veroprosenttiin.

Ne eläkeläiset, jotka ovat tehneet muutosverokortin 17.12. tai sen jälkeen, ei uutta päätöstä lähetetä, koska heillä virhe oli verokortin muodostamishetkellä jo korjaantunut.

Korjatut eläkkeen verokortit tulevat voimaan 1.2. alkaen, ja ne korvaavat viimeisimmät vuodelle 2023 virheellisesti lasketut verokortit. Uusilla eläkkeen verokorteilla veroprosentti on laskettu oikeilla perusteilla. Verohallinto lähettää korjatut verokortit eläkkeiden maksajille. Maksajat käyttävät korjattuja verokortteja 1.2. ja sen jälkeen maksettaviin eläkkeisiin.  

Eläkkeen veroprosentti voi nousta ilmoitettua enemmän niillä, joilla on myös muuta tuloa kuin eläke. 

”Jos asiakkaalla on esimerkiksi palkkatuloja, palkan verokorttia ei muuteta”, johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta kertoo tiedotteessa. Tämän takia eläkkeen veroprosentti voi korjauksen jälkeen nousta enemmän kuin aiemmin ilmoitetun yhden prosenttiyksikön.

"Eläkeläisten verokorttien laskennassa ollut virhe vaikutti eläkkeiden lisäksi välillisesti kaikkien tulojen veroprosentteihin. Koska muiden tulojen verokortteja ei korjata, eläkkeen veroprosentti voi korjauksen myötä nousta enemmän kuin aiemmin ilmoitetun yhden prosenttiyksikön. Muiden tulojen veroprosentit jäävät vastaavasti hieman matalammaksi eli kokonaisuutena vuoden 2023 ennakkoperintä ilmoitetuille tuloille menee korjauksen myötä oikein", Varonen sanoo.

Ennen joulukuun puoliväliä tehdyt muutosverokortit korvataan uusilla

Nyt tehtävä korjaus koskee myös niitä eläkeläisiä, jotka ovat ennen 16.12. hakeneet muutosverokorttia ja halunneet sen voimaan jo ennen helmikuun alkua. Näille noin 10 000 henkilölle jää tammikuuksi voimaan virheellinen veroprosentti.

”Myös nämä asiakkaat saavat tammikuussa uuden verokortin, joka tulee voimaan 1.2. Koska virhe saatiin korjattua 17.12., ennen sitä tehdyille verokorteille muodostui liian pieni veroprosentti. Näiden asiakkaiden kohdalla tammikuun eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätys tehdyn muutosverokortin mukaisesti”, Varonen sanoo.

”Asiakas voi halutessaan tehdä myöhemmin vuoden aikana uuden muutosverokortin, jolloin tammikuun liian pieni veroprosentti kuittaantuu loppuvuoden veroissa. Jos ei tee uutta muutosverokorttia, tammikuun liian pieni ennakonpidätys tarkoittaa maksimissaan muutaman kymmenen euron jäännösveroa.”  

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti