veronmaksajat.fi

KOTI

Vanhemmat huolissaan lasten digilaitteiden käytöstä – lasten mielestä digilaitteet vaikuttavat kielteisesti vain fyysiseen hyvinvointiin

Vanhemmat huolissaan lasten digilaitteiden käytöstä – lasten mielestä digilaitteet vaikuttavat kielteisesti vain fyysiseen hyvinvointiin
20.5.2022

Lasten ja vanhempien näkemykset digitaalisuuden hyödyistä ja haitoista eroavat merkittävästi toisistaan, selviää Pelastakaa Lapset -järjestön selvityksestä. Vanhemmat kokivat digilaitteiden ja sovellusten vaikutukset lasten hyvinvointiin selvästi negatiivisemmin kuin lapset itse.

Selvityksen perusteella digitaalisuus vahvistaa erityisesti lasten oppimista ja sosiaalisia suhteita, mutta vaikuttaa negatiivisesti etenkin fyysiseen terveyteen ja nukkumiseen. Tytöt tuntuvat hyötyvän digilaitteista poikia enemmän.

Lapset laitteilla -selvityksessä tarkasteltiin lasten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä digilaitteiden ja sovellusten vaikutuksista lasten hyvinvointiin. Vastaavaa selvitystä digihyvinvoinnista ei ole Suomessa tehty aiemmin.

Vanhempien näkemyksen mukaan digilaitteet aiheuttavat lapsille enemmän haittaa kuin hyötyä kaikkiin kolmeen tutkittuun hyvinvoinnin osa-alueeseen: sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Vanhemmista 41 prosentin mukaan digilaitteilla oli ollut negatiivisia vaikutuksia lasten nukkumiseen ja 35 prosentin mukaan lasten liikkumiseen.

Myös lapset havaitsivat digilaitteiden käytössä haasteita, mutta he näkivät laitteiden vaikutukset negatiivisina ainoastaan fyysiseen hyvinvointiin.

Sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin alueilla lapset kokivat selvästi vanhempiaan enemmän positiivisia vaikutuksia. Selvityksessä pojat toivat tyttöjä enemmän esiin digitaalisuuden negatiivisia hyvinvointivaikutuksia.

Selvitys osoittaa, että lasten ja vanhempien kannattaa keskustella ja pohtia digilaitteiden vaikutuksia yhdessä.

”Jo pienten lasten vanhempien kannattaa ottaa digilaitteista keskusteleminen sekä yhteinen, digitaalista hyvinvointia tukeva tekeminen osaksi koko perheen arkea”, Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Antti Järventaus sanoo tiedotteessa.

Digilaitteilla positiivisimmat vaikutukset oppimiseen ja kaverisuhteisiin 

Positiivisimpina puolina sekä lapset että aikuiset pitivät digilaitteiden vaikutuksia oppimiseen ja tiedonsaantiin sekä kaverisuhteisiin. Vanhemmista jopa 58 prosenttia näki positiivisia vaikutuksia lasten oppimiseen ja tiedonsaantiin ja 28 prosenttia kaverisuhteisiin.

”Digilaitteet tarjoavat uudenlaisia keinoja olla yhteydessä ystäviin ja oppia uusia asioita. Toisaalta joillekin digilaitteista tulee niin tärkeitä, että lepo, koulutyö ja muut elämän tärkeät asiat jäävät jalkoihin.”

Kiinnostava tulos selvityksessä oli myös se, että lasten kokemuksen mukaan digilaitteet ja sovellukset ovat pikemminkin lisänneet turvallisuudentunnetta kuin heikentäneet sitä. 7–18-vuotiaista 18 prosenttia koki digilaitteiden lisänneen turvallisuudentunnetta ja vain 6 prosenttia heikentäneen sitä.

Selvitykseen vastasi 1 003 vanhempaa ja 567 heidän kanssaan samassa taloudessa asuvaa lasta. Lapsia oli kolmesta ikäryhmästä: alle 7-vuotiaita, 7–12-vuotiaita sekä 13–18-vuotiaita. Kyselyn aineisto kerättiin joulukuun 2021 aikana Kantar TNS:n vastaajapaneelissa, ja kyselyä täydennettiin lasten ja vanhempien haastatteluilla.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti