veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Rankkasateet voivat voimistua – korvaako vakuutus?

Rankkasateet voivat voimistua – korvaako vakuutus?
19.7.2021

Ilmaston lämmetessä kevättulvat vähenevät, mutta yllättävä tulviminen ympäri vuoden lisääntyy, kun rankkasateet voimistuvat ja sadejaksot pidentyvät. Saako tulvavahingoista korvausta esimerkiksi kotivakuutuksesta?

Lyhytkestoisissakin sateissa saattaa syntyä tulvia, kun vettä tulee kerralla paljon. Toissa kesänä Helsingissä koettiin poikkeuksellisen kova rankkasade, joka sai veden tulvimaan kaduille ja metrotunneleihin, niin että metroliikennekin jouduttiin keskeyttämään.

Vuoteen 2014 saakka tulvatuhoja korvattiin valtion varoista, mutta nykyisin niihin on itse varauduttava. Johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialalta kertoo, että vuoden 2015 jälkeen tilastollista seurantaa tulvavahinkojen korvausmääristä ei ole.

”Lähes kaikissa kotivakuutuksissa tulvaturva on mukana, mutta vakuutusehdot on aina hyvä tarkistaa. Vakuutusta ottaessa on tärkeintä määrittää se, millaista turvaa haluaa. Myös oma varautuminen vahinkoihin vaikuttaa mahdollisiin korvauksiin”, Mero kertoo.

Laajat myrskyt näkyvät vahinkomäärissä

Tuotekehityspäällikkö Petri Parviainen vakuutusyhtiö Pohjantähdestä kertoo, että jos vuoteen sattuu valtakunnallinen myrsky, kuten Aino, se näkyy myös kasvaneena vahinkomääränä. Vakuutuksiin ei toistaiseksi ole tehty muutoksia sateiden lisääntyessä, mutta tilannetta seurataan.

Rankkasateiden ja muiden luonnonilmiöiden tulvavahinkoja kattaa Pohjantähdessä kiinteistövakuutus, joka sisältää luonnonilmiöriskin.

”Vakuutus korvaa vahingon, joka on aiheutunut vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta vedenpinnan noususta, sekä poikkeuksellisen rankkasadetulvan rakennukselle ja siellä olevalle irtaimistolle aiheuttaman vahingon, kun vesi on tunkeutunut rakennukseen tai rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta”, Parviainen kertoo.

Itsekin pitää varautua

Vakuutuksenottajalta edellytetään myös omaa varautumista. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi pienentää korvausta.

”Suojeluohjeessa sanotaan, että katot, sadevesijärjestelmät sekä -viemärit on tarkastettava ja puhdistettava vuosittain. Eli näiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvaukseen suojeluohjevähennyksen”, Petri Parviainen sanoo. 

Taajamissa yleensä eniten ongelmia

Lisääntyvät rankkasateet aiheuttavat eniten ongelmia taajama-alueilla, joilla on enemmän pintaa, johon vesi ei pääse imeytymään. Paitsi viemärit ja ojat myös pihojen kaadot, kasvillisuus ja viheralueet ovat tärkeitä veden johtamiseksi pois kriittisiltä paikoilta.

Veden nousuun on syytä varautua etukäteen suunnittelemalla ja hankkimalla tarpeelliset välineet omaisuuden suojaamiseksi. Vedenpinnan noustessa on varmistettava, että asuminen on turvallista eikä lisävahinkoja pääse syntymään.

Esimerkiksi sähkö on osattava tarvittaessa katkaista ja auto on siirrettävä paikkaan, johon tulvavesi ei ylety. Vähintään kolmen asunnon kiinteistöiltä edellytetään pelastussuunnitelmaa.

Tulvimisen pitää olla poikkeuksellista

Vakuutuksissa ei korvata tavanomaisia ja jokavuotisia, esimerkiksi lumen sulamisesta aiheutuvia tulvia. Tulvaturva korvaa poikkeuksellisten tulvien rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja.

Poikkeukselliseksi vedennousu katsotaan silloin, kun niin käy kerran 50 vuodessa tai sitä harvemmin. Tarvittaessa vakuutusyhtiöt pyytävät lausunnon tulvan tavanomaisuudesta tai poikkeuksellisuudesta esimerkiksi Suomen ympäristökeskukselta tai Ilmatieteen laitokselta.

Marja Lammi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti