veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Ostin asunnon – miksi maksetusta varainsiirtoverosta pitää ilmoittaa verottajalle?

Ostin asunnon – miksi maksetusta varainsiirtoverosta pitää ilmoittaa verottajalle?
27.8.2020

Ostin asunnon ja maksoin kaupasta varainsiirtoveron. Kaupat tehtiin ilman välittäjää. Sain myöhemmin tietää, että minun pitää tehdä varainsiirtoverosta myös ilmoitus verottajalle.

Miksi ilmoituskin pitää tehdä, vaikka verottajalla on jo tiedossa, että olen maksanut veron? Mitä seuraa, jos jättää varainsiirtoveroilmoituksen tekemättä?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Varainsiirtoverolakia yhtenäistettiin muiden verolajien kanssa siten, että varainsiirtovero on muiden oma-aloitteisten verojen tavoin maksamisen lisäksi myös ilmoitettava oma-aloitteisesti kaikista veron perusteena olevista luovutuksista. Siksi sinun on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus asuntokaupasta olipa kyseessä sitten asunto-osake tai kiinteistö.

Uusia seuraamusmaksusäännöksiä sovelletaan, jos varainsiirtoverovelvollisuus on alkanut 1.11.2019 tai sen jälkeen.

Yleensä Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos verovelvollinen antaa veroilmoituksen säädetyn määräpäivän jälkeen, mutta 60 päivän kuluessa määräpäivästä. Myöhästymismaksu on 50 euroa henkilöille tai kuolinpesille.

Jos veroilmoitus on annettu puutteellisena tai virheellisenä tai on jätetty kokonaan antamatta, Verohallinto määrää verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle yleensä veronkorotuksen. Veronkorotus on henkilölle tai kuolinpesälle vähintään 75 euroa ja enintään 50 prosenttia lisääntyneestä verosta.

Lisäksi kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa varainsiirtoveroa korotetaan, jollei lainhuutoa tai kirjaamista ole haettu kuudessa kuukaudessa kaupanteosta. Veroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta siitä päivästä lukien, jona lainhuutoa tai kirjaamista olisi viimeistään tullut hakea. Veroa korotetaan kuitenkin enintään 100 prosentilla.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti