veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Myyn tukkipuuta omakotitalon tontilta – milloin vähennän puiden hankintamenon?

Myyn tukkipuuta omakotitalon tontilta – milloin vähennän puiden hankintamenon?
14.3.2019

Ostin 0,5 hehtaarin määräalan omakotitalon rakentamista varten. Määräala on täynnä hyvää tukkipuuta. Jos myyn puut, saanko vähentää puiden hankintahintaa jollain  tavalla tästä puukaupasta tai voinko hyödyntää 20 prosentin hankintameno-olettamaa?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Puiden hankintameno otetaan huomioon vasta, kun myyt kiinteistön.  

Jos kiinteistön myynti on tulevaisuudessa verovapaa oman asunnon luovutus, puiden hankintameno jää verotuksessa vähentämättä.

Puun myynnin verotus on omaisuuden tuoton verotusta, ja puun myyntitulo on nimenomaisesti säädetty veronalaiseksi pääomatuloksi. Säännös koskee myös omakotitalon rakennuspaikaksi hankitulta määräalalta myytävää puuta. Puun myynnin verotus perustuu todellisen tulon verottamiseen eli tulosta vähennetään sen hankkimisesta aiheutuneet menot.

Puun myyntitulon verottamiseen ei sovelleta luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä eikä puunmyyntitulosta voida vähentää luovutusvoittoverotukseen liittyvää hankintameno-olettamaa.

Puun hankintameno vähennetään tuloverolain mukaisesti metsävähennyksenä. Metsävähennystä ei kuitenkaan voida lain sanamuodon vuoksi tehdä myytäessä puuta omakotitalon rakennuspaikaksi hankitulta kiinteistöltä.

Asian tiimoilta on esimerkiksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lainvoimaiset ratkaisut 09/0167/1 vuodelta 2009 ja 07/0576/1 vuodelta 2007.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti