veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Jäikö mökin jätevesiremontti tekemättä? Muista kotitalousvähennys

Jäikö mökin jätevesiremontti tekemättä? Muista kotitalousvähennys
25.5.2020

Mökkien jätevesien pitäisi nyt olla hoidossa. Näin ei kaikilla ole, mutta ainakin kahdessa isossa mökkikunnassa asiaa hoidetaan ymmärtävästi, aluksi.

Jos haja-asutusalueen kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004, jätevesiasetuksen mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmän piti olla kunnossa 31. lokakuuta 2019.

Viime vuonna tehtiinkin monia jätevesisuunnitelmia ja haettiin toimenpidelupia. Valtakunnallista tietoa jätevesiasetuksen toimeenpanosta ei ole saatavilla.

Suomen ympäristökeskus julkaisi viime kesänä selvityksen, jonka mukaan pohjavesi- ja ranta-alueilla on 45 000 vakinaista asuntoa ja 69 000 vapaa-ajan asuntoa, joiden jätevesiä ei käsitellä tarpeeksi hyvin. Määrä vastaa 16:ta prosenttia kaikista kiinteistöistä, joilla on oma jätevesijärjestelmä.

Tuosta 114 000 asunnon arviosta ei ole vähennetty ikävapautukseen oikeutettuja, vakinaisesti asuvia kiinteistönhaltijoita. Heitä ovat 68 vuotta ennen 9.3.2011 täyttäneet.

Kunta voi hakemuksesta myöntää lykkäyksen, jos jätevesijärjestelmän rakentaminen tulisi vaikkapa liian kalliiksi kiinteistönhaltijalle. Lykkäyksen voi saada viideksi vuodeksi.

Kuopiossa setvitään poikkeamishaut

Tilastokeskuksen mukaan Kuopiossa oli 2018 eniten mökkejä: yli 10 800. Kuopion ympäristöjohtaja Tanja Leppänen arvioi, että Kuopion ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöistä noin 2 500:n jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia. Näistä kiinteistöistä puolet on ympärivuotisia asuntoja, puolet on vapaa-ajanasuntoja.

Huhtikuussa Kuopiossa käsiteltiin poikkeamishakemuksia jätevesijärjestelmien rakentamisesta. Hakemusten käsittelyn jälkeen aletaan valvoa niitä kiinteistöjä, jotka eivät ole hoitaneet jätevesivelvoitteitaan.

”Emme varsinaisesti rankaise jätevesiä hoitamattomia. Jos muu ei auta, joudumme käyttämään uhkasakkoa ja teettämistä”, Leppänen kertoo.

Paraisilla melko puhtaat näkymät

 Paraisilla on noin 8 800 mökkiä. Paraisten ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman laskee, että niistä yli tuhannessa kiinteistössä jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa. Osuus on pienehkö, sillä Östermanin mukaan Paraisilla monessa mökissä on vain puucee tai kompostoiva järjestelmä. Lisäksi jo pitkään jätevesijärjestelmiä on uusittu yli sadan kappaleen vuosivauhdilla.

”Pääosa vapaa-ajan asunnoistamme ei ole sadan metrin alueella rannasta, saati pohjavesialueilla. Rakennusmäärään nähden tilanteemme on hyvä”, Österman kommentoi.

Hän sanoo, että Paraisilla on tarkoitus hoidattaa jätevesijärjestelmät alue kerrallaan, ja pääosin tiedottamalla.

”Jos jätevesiä ei ole kunnolla hoidettu, annamme riittävän määräajan järjestelmän korjaamiseksi. Jos mitään ei tapahtuisi, sitten pitää sakottaa. Sakko tosin ei edistä järjestelmän kunnostamista”, Österman puntaroi.

Hän ei näe mökkiasukkaissa ympäristörikollisuutta.

”Jos kiinteistön jätevedenkäsittely aiheuttaisi vaaraa ympäristölle, kiinteistön naapuri olisi siitä huomauttanut meille tai asia olisi paljastunut tarkastuksissamme”, Österman sanoo.

MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS Jätevesijärjestelmän perustamis- ja asennustöistä saa kotitalousvähennyksen, jos kesämökillä ei sellaista ennestään ole. Myös jätevesijärjestelmän korjaustöistä saa kotitalousvähennyksen. Tarkista ennen palvelun ostamista, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos yllä mainitut työt liittyvät uudisrakentamiseen, ne eivät oikeuta vähennykseen.

Hannu Kaskinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti