veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Etäyhteydet käyttöön taloyhtiöissä koronaepidemian aikana – yhtiökokousta voi myös siirtää

Etäyhteydet käyttöön taloyhtiöissä koronaepidemian aikana – yhtiökokousta voi myös siirtää
16.3.2020

Koronaepidemian aikana taloyhtiöt voivat hyödyntää yhtiökokousten pitämisessä etäyhteyksiä, Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat. Kiireettömien hankkeiden päätöksenteon tai jopa koko yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan kannattaa myös harkita.

Tartuntariskin pienentämiseksi taloyhtiöissä suositellaan ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja ja tekemään poikkeusjärjestelyjä. Yhtiökokoukseen osallistuminen voidaan mahdollistaa etäyhteyden avulla ja suositella osakkaita etäyhteyden käyttöön tai siirtää yhtiökokous myöhempään ajankohtaan.

Asunto-osakeyhtiölaki sallii etäosallistumisen yhtiökokoukseen, kunhan lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät. Yhtiökokousta ei voi järjestää kokonaisuudessaan teknisten apuvälineiden avulla, vaan taloyhtiön on aina järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous. Tämä voidaan toteuttaa siten, että fyysisesti kokouspaikalla on läsnä esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa isännöitsijä muiden hallituksen jäsenten sekä osakkaiden osallistuessa yhtiökokoukseen etänä.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla myös määräys siitä, että yhtiökokoukseen voi etäosallistua teknisen apuvälineen avulla tai postin välityksellä. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole kielletty etäosallistumista, myös hallitus voi päättää etäyhteyden käyttämisestä.

  • Taloyhtiön hallitus päättää, mitä etäyhteyttä yhtiökokouksessa käytetään.
  • Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja toteutustavasta on aina mainittava yhtiökokouskutsussa sekä kerrottava riittävän selkeästi osakkaille ohjeet etäosallistumista varten.
  • Kokouskutsusta on käytävä myös ilmi, mikäli etäosallistuminen rajoittaa osakkaan puhe- tai äänivaltaa.

Lisätietoa etäyhteyksien käyttämisesta koronaepidemian aikana

EI SAIRAANA KOKOUKSEEN Yhtiökokoukseen ei pidä saapua sairaana paikalle, vaan käyttää omistajaoikeuttaan joko antamalla valtakirja terveelle tai osallistumalla kokoukseen etäyhteydellä. Näin tulee toimia myös silloin, jos epäilee olevansa altistunut koronavirukselle tai on altistumisen takia lääkärin määräämässä karanteenissa.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti