veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Esitäytetty veroilmoitus 2019: Työ ulkomailla voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen

Esitäytetty veroilmoitus 2019: Työ ulkomailla voi oikeuttaa kotitalousvähennykseen
27.4.2020

Kotitalousvähennyksen saa myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon laiminlyöntejä.

HUOMAA! Esimerkiksi Espanjassa sijaitsevan loma-asunnon remonttitöistä voi siis vaatia kotitalousvähennystä, jos työkorvaus maksetaan espanjalaiselle yritykselle.

Verohallinto saattaa pyytää selvityksen yrityksestä. Selvitys voi olla kyseisen valtion veroviranomaisen antama todistus tai lomake 14C, jossa on kyseisen valtion veroviranomaisen merkinnät. Samat tiedot voi ilmoittaa Omaverossa.

Vähennyksen edellytykset voidaan osoittaa myös sillä, että työkorvauksen saaja on merkitty kyseisessä valtiossa Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa rekisteriä pidetään Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja sieltä poistamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin Suomessa.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää myös ulkomailla olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Vähennyskelpoisia ovat myös palkan perusteella ulkomailla maksetut ja Suomen työnantajan sosiaaliturvamaksua, pakollista työeläkemaksua, tapaturmavakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua vastaavat työnantajan maksettavaksi jäävät palkan sivukulut niiden määrästä riippumatta.

Oikaisuvaatimuksella voi vaatia jälkikäteen aiempina vuosina ulkomailla teetetyistä töistä kotitalousvähennystä aina vuodesta 2014 alkaen.

Esitäytetty veroilmoitus 2019 ja kotitalousvähennys. Vinkkejä veroilmoituksen tarkistajalle.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti